Other

Het onderwerp van de sessie is voornamelijk cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en Iranese cultuur, over inrichting van huizen en over verschillen tussen de Iranese en Nederlandse cultuur., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Iranese culture, about interiors of houses and differences between Dutch and Iranese people
Deze sessie is opgenomen op twee CD's. CD 1 duurt 01:03:27 en CD 2 duurt 0:20:29. De interviewers zijn een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker en een Nederlandse mannelijke onderzoeker. De informant is een Iranese man., This session was recorded on 2 CDs. CD one is of 01:03:27 and CD2 is 00:20:29. The interviewers are a Dutch male researcher and a Dutch female researcher. The informant is a male from Iran.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Dit interview duurt 1:46:20 en staat op 2 audio files. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker en de geïnterviewde is een Surinaamse jongen., This interview has a duration of 1:46:20 and is recorded on 2 audio files. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher and the consultant is a Surinamese adolescent.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse, Surinaamse en de Marokkaanse cultuur. Güray en Naraen maken deel uit van een multi-etnische vriendengroep. Daar worden ook veel vragen over gesteld., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch, Surinamese and Turkish culture. Güray and Naraen are part of a multi-ethnic group of friends. There are a lot of questions related to that, as well.
Deze sessie is opgenomen ???. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informanten zijn een Turkse en een Surinaamse jongeman., This session is recorded on ?? The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The informant are a Turkish and a Surinamese adolescent.
basically, this recording contains a lot of (unintelligble) small talk, Het kom erop neer dat op deze opname heel veel (onbegrijpelijk) geklets staat.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs van beide 0:47:35. Het betreft een zelfopname van een groep Nederlandse jongens uit Utrecht die aan het hangen zijn., This session is recorded on 2 CDs of both 0:46:35. A group of boys from Utrecht have recorded themselves talking while hanging out.
basically, this recording contains a lot of (unintelligble) small talk, Het kom erop neer dat op deze opname heel veel (onbegrijpelijk) geklets staat.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 0:19:50. Het betreft een zelfopname van een groep Nederlandse jongens uit Utrecht die aan het hangen zijn. Ze doen in hun gepraat vaak hun allochtone leeftijdgenoten na (Murks). Ook proberen ze straattaal te praten., This session is recorded on 1 CD of both 0:19:50. A group of boys from Utrecht have recorded themselves talking while hanging out. They often imitate their peers from a ethnic minority. They also try to speak 'straattaal'.
basically, this recording contains a lot of (unintelligble) small talk, Het kom erop neer dat op deze opname heel veel (onbegrijpelijk) geklets staat.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 0:13:13. Het betreft een zelfopname van een groep Nederlandse jongens uit Utrecht die aan het hangen zijn. Ze doen in hun gepraat vaak hun allochtone leeftijdgenoten na (Murks). Ook proberen ze straattaal te praten., This session is recorded on 1 CD of 0:13:13. A group of boys from Utrecht have recorded themselves talking while hanging out. They often imitate their peers from a ethnic minority. They also try to speak 'straattaal'.
Deze opname gaat over het vertellen van moppen en het zingen van liedjes uit verschillende culturen., This recording is about telling jokes and singing songs from different cultures.
Deze sessie is opgenomen op 3 CDs. CD1 = 00:45:37 CD2 = 00:33:26. CD3 = 00:15:39 De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse onderzoeker. De informanten vormen een gemengde groep van kinderen die onder andere moppen vertellen., This session is recorded on 3 CDs. CD1 = 00:45:37 CD2 = 00:33:26. CD3 = 00:15:39 The lanuage is Dutch. The interviewer is a Dutch researcher. The informants constitute a mixed group of children who tell jokes (among others things)
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 0:43:41. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informanten vormen een groep van jongens en meisjes van turkse, marokkaanse en nederlandse etniciteit., This session is recorded on 1 CD of 0:43:41. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The informants are a group of boys and girls with different ethnicities.
Een Nederlandse en een Marokkaanse jongen vertellen moppen, zingen liedjes en beantwoorden vragen., A Dutch and a Moroccan boy tell jokes, sing songs and answer questions.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs van 0:46:10 en 0:26:27. De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn twee Nederlandse onderzoekers. De informanten zijn twee jongens die moppen vertellen, liedjes zingen en vragen beantwoorden., This session was recorded on 2 CDs of 0:46:10 and 0:26:37. The session is in Dutch. The interviewers are two Dutch researchers. The informants are two boys that tell jokes, sing songs and answer questions.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Dit interview duurt 0:58:26 en staat op 2 audio files. de interviewers zijn een vrouwelijke en een mannelijke onderzoeker, beiden Nederlands. De geïnterviewde is een Poolse man., This interview is 0:58:26 en is recorded on 2 audio files. The interviewers are a female an a male reseacher, both Dutch. The interviewee is a Polish man.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
This interview is recorded on 2 cd and is 2h35. The interviewers are two researchers, one man and one woman. The interviewee is Surinamese woman., Dit interview is opgenomen op 3 CDs en duurt 02:30:00. De interviewers zijn een mannelijke en een vrouwelijke onderzoeker en de geïnterviewde is een Surinaamse vrouw.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie is opgenomen op 2 audio files van in totaal 0:56. Het gaat om een interview met een Italiaanse vrouw. De interviewer is een vrouwelijke onderzoeker., This session has been recorded on 2 audio files of a total of 0:56. It is an interview with an Italian woman. The interviewer is a Dutch female researcher.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie is opgenomen op 2 audio files van in totaal 1:34 De interviewer is een stagiaire en de geïnterviewde zijn een Marokkaanse en een Antiliaans/indonesische vrouw., This session was recorded on 2 audio files of a total of 1:34. The interviewer is an intern of the T-cult Project. The interview is with a Morrocan and a Indonesian woman.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Italiaanse cultuur., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Italian culture.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs. CD1 duurt 00:47:10 en CD2 00:19:27. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informant is een Italiaanse vrouw., This session is recorded on 2 CDs. CD1 lasts 00:47:10 and CD2 00:19:27. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The informant is an Italian woman.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoekers stellen onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse, Surinaamse en Marokkaanse cultuur. Rachid, Badir en Naraen maken deel uit van een multi-etnische vriendengroep en dat vormt ook een onderwerp in het interview., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researchers ask, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch, Moroccan and Surinamese culture. Naraen, Badir and Rachid are part of a multi-etnhic group of friends, and that is a topic in the interview, as well
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 00:53:61 De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker en twee mannelijke onderzoekers. De informanten zijn twee Marokkaanse en een Surinaamse jongemannen., This session is recorded on 1 CD of 00:53:61. The session is in Dutch. The interviewers are a Dutch female researcher and two male researchers. The informants are two Moroccan and a Surinamese adolescents.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoekers stellen onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse, Surinaamse en Marokkaanse cultuur. Rachid, Badir en Naraen maken deel uit van een multi-etnische vriendengroep en dat vormt ook een onderwerp in het interview., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researchers ask, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch, Moroccan and Surinamese culture. Naraen, Badir and Rachid are part of a multi-etnhic group of friends, and that is a topic in the interview, as well
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 00:47:42 De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn twee Nederlandse vrouwelijke onderzoekers en een mannelijke onderzoeker. De informanten zijn twee Marokkaanse en een Surinaamse jongemannen., This session is recorded on 1 CD of 00:47:42. The session is in Dutch. The interviewers are two Dutch female researcher and one male researcher. The informants are two Moroccan and a Surinamese adolescents.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over verschillen in de (beleving van) de Nederlandse versus de Franse cultuur., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about differences between the Dutch and French culture.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs. CD1 duurt 00:47:00 en CD2 00:38:34. De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker en een Nederlandse mannelijke onderzoeker. De informant is een Franse man., This session is recorded on 2 CDs. CD1 lasts 00:47:00 and CD2 00:38:34. The session is in Dutch. The interviewers are a Dutch female researcher a a male researcher. The informant is a French man.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie staat op 1 audio file van een kwartier. De sessie is in het Nederlands. Het gaat om een interview met een Russische., This session is recorded on 1 audio file of 15 minutes. It is an interview in Dutch with a Russian woman.
Naraen, Rachid en Güray maken deel uit van een multi-etnische vriendengroep en samen met de onderzoekers zijn ze een boek aan het schrijven over het (culturele) leven in de wijk Lombok. In deze sessie discussiëren ze over de inhoud van het boek.Het is niet helemaal duidelijk wie er nog meer bij zijn en of ze wel of niet deelnemen aan de discussie., Naraen, Rachid and Güray are part of a multi-ethnic group of friends, and together with the researchers they are writing a book on the cultural life in the neighbourhood of Lombok. In this session they are discussing the content of the book. It is not quite clear who else are there and if they take part in the discussion or not.
Deze sessie is opgenomen op 4 CDs. CD1 duurt 00:50:12, CD2 00:38:34, CD3 00:49:52 en CD4 00:26:27. De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn twee Nederlandse vrouwelijke onderzoekers. De informanten zijn een Marokkaanse, een Turkse en een Surinaamse jongeman. Er zijn nog een paar mensen aanwezig, maar zij doen nioet mee aan het interview/de discussie., This session is recorded on 4 CDs. CD1 is 00:50:12, CD2 00:38:34, CD3 00:49:52 and CD4 00:26:27. The session is in Dutch. The interviewers are two Dutch female researcher. The informants are a Moroccan, a Turkish and a Surinamese adolescent. They are some more people present, but they do not participate in the interview/discussion.
De participant is een verhalenverteller, The participant is a story teller
Interview op 1CD: 0:47:28 opname door: mannelijke nederlandse onderzoeker Participanten: surinaamse volwassen man, Interview on 1CD: 0:47:28 recording by: male dutch researcher Participant: surinamese adult man

Citation

[author(s)] (1999 - 2001). Item "Other" in collection "DBD". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0004-DF88-0. (Accessed 2024-02-21)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.