lfsle36h_1tr.txt

LFSLE36H.1TR INT: e INF: l FILENAME: LFSA14A3. INTERVIEWERS: SHOP ASSISTANTS = e SUBJECT: LEO SOURCE LANGUAGE: FINNISH TARGET LANGUAGE: SWEDISH DATE: 11-MAY-1984 RECORDING: A 2899 TRANSCRIBER: PAULA CHECKED BY: SÖREN EPISODE: self recording COMMENTS: SELFRECORDING, 3. cycle EPISODES: 1) A 009-013 2) A 016-023 3) A 023-044 LEO RINGER TILL EN PIZZERIA # l (n)å + goafton + kan ja:: beställa två pizza + mhm + å en + marinara + l å en:: + va e de vesu < > + javisst + ja + just den + ja kommer + l strax + inom + tie minuter + okej + hej - <skrattar till> LEO HäMTAR PIZZAN # l hej # e ?beställ (...)? # l javisst # e (...) alldeles strax # l å fint # e marinara + kommer ut + å vesuvio kommer ut # l je ++ # e (...) # l trettiåtta + jå tack LEO HANDLAR I EN MUSIKAFFÄR # l jå ja tar den skivan # e ?va sa du? # l m ja köper den # e (...) # l jaa ++ hej ni har nästan alla skivor här på såna + plastpåsar # e jaa men inte (...) skiverna (...) # l ?inte? # e nej då får du betala en krona (...) # l (jå) # e annars så följer dom me # l aha så:: + kan ja en + på påse # e ?du vill ha en? # l jåå ++ ?den kosta en krona? # e en krona ja # l så:: eh + kan ja tie till + [ (...) ] e [ mm ] +++ eh då blir de elva kronor till då + sextisex kroner + tack ++ # l jå tack END OF FILE LFSA14A3. END OF FILE LFSLE36H.1TR

Citation

Unspecified (1988). File "lfsle36h_1tr.txt" in collection "ESF corpus", bundle "lfsle36h_1TR". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7A8D-8. (Accessed 2024-05-30)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource.