lfsle36a_2tr.txt

LFSLE36A.2TR INT: s, k INF: l FILENAME: LFSA14T3. INTERVIEWER: SÖREN = s SUBJECT: LEO = l SOURCE LANGUAGE: FINNISH TARGET LANGUAGE: SWEDISH DATE: 11-MAY-1984 RECORDING: A 2800 TRANSCRIBER: PAULA CHECKED BY: SÖREN EPISODE: conversation pertaining to 'self recording' COMMENTS: CONVERSATION IN TARGET LANGUAGE ABOUT SELFRECORDING 3. CYCLE EPISODES: A 290-351 (SONY BM-46) # s ja du ringde ti den där + pizzerian ?var ligger den nånstans? # l eh ligger på ko gårdsten # s mm + i närheten där du bor # l jåå # s mm # l å ja såg + deras + reklam på + tidningen # s mm # l så ja + ringde dit å # s jaa + så man kan ringa å beställa då så man slipper stå å vänta # l jåå # s så att när man kommer dit då då e den klar # l <jå> - <inandn.> # s jaa + va bra + ?va de svårt å förstå va han sa? # l <näj> [ (inte) ] - <knarrande> s [ den ] där mannen # l <jå> + näj de va inte svår - <inandn.> # s ?va tyck tycker du de e lättare att förstå + en annan invandrare + s [ än ] att förstå en svensk? l [ (jå) ] # l å ganska ofta # s då då + ?varför de? + # l dom pratar inte så snabb och + eh dom + < > jaa ++ dom använder l inga slangord inga såna - <smack> # s nej # l dom säger inte så snabb # s nej # l kanske + dom som kommer från kina eller japan men <de> [ de ] finns - <skrattar till> l <inte många> - <skrattande> s [ ja just ] # s mm # l men:: dom som kommer jugoslavien elle + portugal espan + eh <spanien> - <skrattar till> # s de går bra å förstå # l jåå # s jaa + ?märker dom om du e svensk eller inte + tror du? # l <jå> de tror ja - <knarrande> # s mm + när du gör såna här + när du va inne på en affär så # l m # s ?går de allti bra? # l mm # s ?du du får de du ska ha? # l [ jå < > ] - <skrattar till> s [ de blir ] inga miss ni missförstår inte varann # l nä # s så att du får nå annat än du har tänkt eller # l näj de e + aldrig hänt + [ sånt ] s [ näj ] + jaa + ?e de nå mer du + tycker att man kan säga om + s den här inspelningen? # l jaa + näj de + de va ganska kort å + enkelt # s mm + ja de e ganska intressant de där att + att de e lättare å s förstå + många + invandrare # l jå # s än att + att förstå en svensk # l jåå # s mm + ?känner du igen + olika invandrargrupper hö hör du att + s de hä den här e spanjor + å den här e + ehm va säger ja + nånting s ja nånting annat + den här e jugoslav? + # l < > näj de - <smack> # s ?hör man såna skillnader? + # l ja tror att + om dom kommer från europa + inom europa de e + inte:: l + stor skillnad # s näj # l men om + dom kommer från kina # s [ mm ] l [ eller ] # s japan # l eh jå eller + uesa # s ?dom känner man också [ igen? ] l [ ja ] # s jaa # l också om:: dom kommer från polen ja tycker # s ?e dom svåra? # l jå de e lite + dom + pratar lite fottare och + de e nån # s mhm # l ja vet några + från polen å ++ m + ja tycker (att) + dom pratar + l lite annorlunda # s mm ++ mm # l också dom som kommer uesa [ <(de e)> ] - <skrattar till> s [ jaa ] # l de e mycke ++ # s ja kanske ska säga nånting mer + gör + du ?(...) precis lyssnat s på ett band som + <leo> har inspelat + där han ringde till en + s pizzeria + å beställde en pizza + å sen åkte han dit å hämtade den s de e + de e den inspelningen vi har talat om ++ ja + vi ska ta å s lyssna på nästa inspelning + den börjar på + siffran nolltjugo + s tre + på sony bandspelaren - <pseudonym> # l (lättare) att höra # s ja + ehm vid noll tjugotre + på sony startar en annan inspelning + s där <leo> besökte en skivaffär + å köpte en skiva å + och + me en s plastfodral + ?var ligger den skivaffären + [ va heter den? ] - <pseudonym> l [ på:: ] angered centrum # s jaha + # l jå ja kommer inte ihåg va heter den + [ affär(en) ] s [ nej ] nej de e inte så viktit + ?du går ofta dit å köper s skiver? # l jåå + nästan alltid # s mm + ?du köper mycke skiver tror ja också? # l mm # s mm + ?du när du hadde bandspelaren med dej va va de nån som märkte s de + tyckte dom att de va konstit att du hade + mikrofon å? # l nä # s ?de va ingen som titt sa nånting? # l nä # s nej ++ jaa ehm + ja de va ju samma sak man kunde fråga om de + s som ja redan har frågat om + [ de går ] jättebra säger du i + s affärer l [ mm ] # l jåå # s du klarar de bra # l <jå> - <lågmält> # s å du kan + säga allt + du vill säga # l <jåå> de gick mycke [ bra ] - <lågmält> s [ du du ] får dom grejer du vill ha # l < > jå - <skrattar till> # s <så att du inte blir lurad> - <skrattande> # l den i alla fall < > - <skrattar till> # s jaa ?har de hänt att du måste hjälpa nån kompis att att köpa s nånting + nån som inte + klarar? + # l kanske några gånger + ja har varit med + mina kompisar på affären # s ?å hjälpt dom? # l jå lite grann inte så mycke # s jaa + men dom dom har behövt hjälp # l mm # s mm + ?va har de gällt för grejer då + ha har de varit svåra saker s + sånt som e svårt å tala om eftersom + [ (...)? ] l [ nä::j ] de e + (...) # s tekniska grejer som + bandspelare å skivspelare # l näj ja har inte köpt dom + såna saker < > - <skrattar till> # s näj # l <m nä> - <mycket tyst> # s men ?har du aldri vari på nå affär dä där de har vari svårt att s prata du du har ju + du e intresserad av bilar hörde ja + e inte s de svårt att + prata om? # l ?om bilar? # s om man pratar me bilförsäljare + # l näj de e inte svår # s dom e ofta ganska snabba dom pratar fort å dom vill < > - <illustrerar bilförsäljarnas snabbhet> # l jåå men ++ < > jåå + de kan vara svårtpojkar intresserade + de e l ungefär som vi hadd + fick när s björn borg i tennis # l [ jaa ] s [ då ] skulle alla killar spela + eh tennis # l jå # s å slalom har ju blivi # l jå # s populär genom stenmark + <nu har vi analyserat finsk backhoppning> - <till Kaarlo som kommer in> # k aha + här får ni + lite kaffe # l vi e "bästa" i världen # s [ jåå ] k [ ?vi? ] # l vi + finskar [ (...) ] s [ jaa ] de e helt klart # k [ (...) ] l [ (...) ] den började + sjuttiåtta när de kom + med + a tapio l räisänen # s (...) + # k ?har du nån gång hoppat? # l jåå backhopp + bara + såna lilla backen + # k ja har aldri i livet (hoppat) + kanske när ja va en liten kille # s [ (...) ] l [ men du ] du kommer från helsingfors [ < > ] - <skrattar> k [ ?va spelar de för en roll? ] # l dom dom kan inte < > - <skrattar> # k ?finns de nåra skillnader mellan helsingfor + de som bor i + k 1[ helsingfors? ]1 l 1[ jå de e ]1 de e stor 2[ < > ]2 - <skrattarockså + mm ++> s ja + sen + ja vi har kvar en massa saker # END OF FILE LFSA14T3. END OF FILE LFSLE36A.2TR

Citation

Unspecified (1988). File "lfsle36a_2tr.txt" in collection "ESF corpus", bundle "lfsle36a_2TR". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-7A8B-C. (Accessed 2024-04-18)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource.