ladhk38a.3.tr

LADHK38A.3TR INT: b INF: n FILENAME: ladhk38a.3tr VERSION: 01 EPISODE: 03 Conversation about discrimination SUBJECTS: N= HK= Hassan K INTERVIEWERS: Z= RZ= Rachid B= PB= Peter DATE: 20-NOV-1984

REGISTRATION: audio COMMENTS: ENCOUNTER FEATURES: REMARKABLE L2: KEYWORDS: FREE-CONVERSATION/ UNDERSTANDING, FEEDBACK, THEMATIC-STRUCTURE, LEXICON, SPATIAL-REFERENCE, TEMPORAL-REFERENCE, PERSONAL REFERENCE/ WORK, FREE-TIME, EDUCATION, AUTHORITIES, META-LANGUAGE, SOURCE-COUNTRY, LANGUAGE, PERSONAL-CONTACTS, CULTURAL-DIFFERENCES, OWN-EXPERIENCES, FAMILY-REUNION, DISCRIMINATION/ # n @hm <discriminatie> he [+] - <=p=dIKsrImIna.sI> b [+] n bijvoorbeeld (van nou) vijf jaar he dat wordt erg he@ # b + # n @gaat erg worden@ # b ?maar merk je dan ooit van # n @?hm?@ # b discriminatie? # n @ja maar dat gaat veel erg worden@ @bijvoorbeeld als een man wordt/staat een n man he [+] b [+] n dan gaat over jaar wordt vijf man of zes man he [+] b [+] n allemaal <discrimineert> he - <=p=dIKsrImInIo1rt> # b hmhm # n over/tegen <buitenlands> he@ - <meaning buitenlanders> n @gewoon in oisterwijk he zit uh zes mensen@ # b + # n @misschien over twee jaar he [+] b [+] n wordt twintig@ @dat gaat zo he@ # b hmhm # n @daarom gaat iedereen di/+@ @net als frankrijk@ # b + ja daar is ut moeilijk he/hebben de marokkanen ut moeilijk [++] n @[++]@ b bij die autofabriek ook # n @?hm?@ # b bij de autofabrieken waren toch uh veel stakingen END OF FILE ladhk38a.3tr

Citation

[author(s)] (1984). File "ladhk38a.3.tr" in collection "ESF corpus", bundle "ladhk38a.3". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0007-FF17-3. (Accessed 2024-07-17)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.