ladhk28a.5.tr

LADHK28A.5TR INT: b INF: n FILENAME: ladhk28a.5tr VERSION: 03 EPISODE: 05 Conversation about car and driving licence SUBJECTS: N= HK= Hassan K INTERVIEWERS: Z= RZ= Rachid B= PB= Peter B. DATE: 13-FEB-1984

REGISTRATION: audio COMMENTS: ENCOUNTER FEATURES: KEYWORDS: FREE-CONVERSATION/ WORK, FREE-TIME, EDUCATION, AUTHORITIES, META-LANGUAGE, SOURCE-COUNTRY, LANGUAGE, PERSONAL-CONTACTS, CULTURAL-DIFFERENCES, OWN-EXPERIENCES, # n @maar ik dit jaar in marokko@ # b ?he? # n @deze jaar in marokko@ # b ?ja? # n @+@ # b ?wanneer ga je? # n @misschien in juli@ # b + zo dat is wel uh + ?ga je daar zwemmen? # n @+@ @alles@ @zwemmen@ @terug hier bruin@ # b <> - <laughs> # n @++@ @bruin kleur vind ik mooi@ # b jaaa + ja dat is waar + maar uh + ut is ook wel lekker hoor + om lekker b zo uh niks te doen in de zon te liggen en un glaasje cola bij je + hm un b beetje zwemmen # n @nee niet goed (x)@ # b muziekje dan # n @ik vind als uh bij uh leg muziek bij^ en <*jus dorange*> - <=f=d> n drinken^ beter van cola@ # b ?hou je niet van cola? # n @soms maar niet altijd@ @gewoon <*jus dorange*> of sinas@ @[+10+]@ b [+10+] # b ?wanneer kom je terug? # n @?hm?@ # b ?wanneer kom je terug uit marokko? # n @+@ @augustus@ # b ?ga je twee maanden? # n @+@ @anderhalf maand of twee maanden@ @(x) mijn vader krijg vakantie bij n uh fabriek gewoon uh anderhalf maand uh zes weken@ # b hm # n @+@ # b +0+ mischien zie ik je dan ook nog wel in marokko # n @misschien@ # b ?\[hm]? n @?\[wan]neer ga jij naar marokko?@ # b ja ik weet niet + aa misschien/ik wil eerst naar turkije toe + dan naar b marokko # n @?in turkije ook twee dagen?@ # b <> - <laughs> b [nee] n @?[nee]?@ b dat was maar un grapje + nee ik ga wel langer ik ga wel langer naar turkije # n @?en marokko?@ # b ja misschien ook langer + maar ja ut is ver reizen he je moet uh +/als je met b de auto gaat eerst uh drie vier dagen moet je reizen # n @drie dagen [+] b [ja] n naar marokko@ # b ?drie? maar\ n @\maar als g/jij naa/+ hard rijdt met auto^ misschien twee dagen of twee n dagen en un half@ # b ?en als je naar zuid marokko wilt? # n @+@ @vier dagen [+] b [ja] n of meer@ @gewoon van <tanger> tot aan <bergen> - <name of moroccan city> <name of moroccan city> n ik denk niet van/denk tweeduizend kilometer@ # b ?in marokko? # n @denk ik@ @+2+@ @tweeduizend of +2+ twees/uh zestienhonderd of tweeduizend n [+] b [hm] n kilometer@ # b ++ oo dat is wel ver ja ?dan moet je wel un auto hebben of niet? # n @+@ @auto ken jij/ken jij ook bij uh + uh ++ reisburo kijken hoeveel kost@ n @(x) ik ken een vrouw die was naar <griek> + met vliegtuig - <meaning griekenland> n [+] b [hm] n vijftien dagen@ @+@ @kinder vijftien dagen@ @alles betaald@ @hotel eten n alles@ @+@ @denk duizend gulden + met vliegtuig@ # b ?in griekenland? # n @+@ @is goedkoop@ # b us kijken dat is per dag (xx) is twee veertien ++ zeventig gulden per dag b ?rekenen jullie vijfenzeventig gulden per dag? # n @hm@ # b ?vijfenzeventig gulden per dag? # n @wacht uhm/twee we/twee weken@ @veertien dagen@ @\[twee weken]@ b \[ja] duizend gulden # n @+@ @zij heeft daar uh + ja (xxx) alles/<hotel>@ @alles bij@ - <extension> # b ja \[+28+] n @\[+28+]@ @nou (x) anderhalve dag van uh honderdvijfentwintig <guld>@ - <meaning gulden> n @++@ @misschien kan ook met zeventig gulden per dag@ # b hm + maar in marokko is ut goedkoper he # n @+@ # b is niet zo duur + als je naar marokko gaat moet je alleen de reis is wat b duurder + maar uh als je daar dan is ut toch un stuk goedkoper als in b nederland ?of niet? # n @ja@ # b + dan koop ik uh tien <*djelabaas*> ?he? <> - <=m> <laughs> # n @?tien?@ # b tien # n @oo@ # b als ik naar marokko ga/nu naar marokko ga [+] n @[hm]@ b en ik koop tien <*djelabaas*> - <=m> # n @?waarom tien <*djelabaas*>?@ - <=m> # b ?wil jij dan een kopen voor mij? # n <> - <laughs> # b ?ja? # n @?hm?@ # b ?wil jij/zou jij er dan een van mij kopen? # n @?oo een <*djelaba*>?@ - <=m> # b ja # n @?hoezo?@ # b ik ga nou naar marokko he # n @ja@ # b nu en morgen kom ik terug # n @ja@ # b heb ik tien <*djelabaas*> bij me - <=m> # n @ja@ # b en dan kom ik naar jou toe <hassan ik heb hier un <*djelaba*> voor jou> - <ds> <=m> # n @maar ik heb eentje thuis@ <> - <laughs> # b <> ?wil jij er niet twee hebben dan? - <laughs> # n @?hm?@ # b ?zou jij er niet twee willen hebben? # n @nee eentje genoeg@ # b ?ja? oo nee nee dan uh +/nee dan koop ik er minder # n @eentje/eentje genoeg@ @(x) ook twee@ # b + nee ik denk ik koop er tien in marokko en dan kom ik terug [+] n @[ja]@ b en dan verkoop ik er eentje aan jou # n @+@ @eentje aan rachid@ # b eentje aan rachid dan heb ik er nog maar acht + dan moet ik er nog zeven b verkopen want eentje hou ik zelf ?maar jij zou er dus geen kopen he? # n @ken verdien@ # b ja dat is uh +/dat hoor je vaak he dan marokkanen die kopen dan un auto + b kopen ze un auto in nederland gaan ze naar marokko toe en die verkopen ze b daar he + ?hoor je dat? ho/ik heb dat wel us gehoord dat marokkanen dat b deden + # n @jawel@ @maar nou niet meer@ @als nou uh + de auto [+] b [hm] n als naar marokko binnen^ ++ @/hebben zelf verbouwd nederlandse auto@ [+] b [hm] n eerst naar marokko binnen^ moet eerst die auto staat apart op jouw paspoort@ n @+@ @als jij kom terug^ + die politie ken die paspoort zien@ @staat uh jouw n auto niet@ @zeg ?<waar is auto>?@ - <ds> n @+@ @is niet bij@ @(xxxxxx)@ # b ?ja? + ?dus dat kan niet meer? # n @nou@ @+@ @die (xxxxx)@ @die was uh keertje mijn vader vorig jaar die was n naar marokko met auto@ # b hm <> <> - <end of cassette a> <begin of side b> # n @(x) mooiste auto@ @(xxx) auto nederland@ @hij zeg <nee>@ - <ds> n @<moet (x)>@ @<(x) krijg eerst un papier>@ - <ds> <ds> n @die auto in nederland^ dan ken je naar (xxx)@ @<.3.>@ - <inaudible, nt> # b hm ?maar dat is nog niet zo lang dus? # n @+@ # b ?hoe lang is dat al? # n @++@ @gewoon@ @als jij was naar marokko^ en jou/was jij ongeluk gemaakt met n auto^ [+] b [hm] n jouw auto is/wa/jouw auto is helemaal kapot^ ken je daar leg@ @ken je niet n met de auto terug@ @gewoon@ @of als je naar marokko^ + (xx) ga jij niet n meer naar nederland@ @<.5.>@ - <inaudible, about car, nt> # b ?dan kan ut wel? + maar daar moet je dan ook weer voor betalen + dat doen b ze niet voor niks # n @+@ @(xx) betalen@ # b jaja + ja ik heb wel us van mensen gehoord van nederlanders die gingen dan b naar marokko toe + en dan huurden ze in marokko un auto + en dat was dan heel b goedkoop un volkswagen of zo ?heb je die in marokko? # n @?hm?@ # b ?heb je die in marokko volkswagen? # n @+@ @je hebt alles@ # b ?<alles>? +0+ ?zelfde als hier? - <surprised> # n @zelfde@ @++@ @ik ken uh een man + die woont beetje verder van ons@ # b hm # n @elke drie maanden nieuwe auto@ @elke drie maanden@ # b ?hier in nederland woont die? # n @nee [in marokko]@ b [marokko] n @+@ @maar uh\ b \die heeft genoeg geld # n @elke drie maanden een auto@ # b ++ nja oo dat is wel mooi + dat is wel mooi he elke drie maanden un auto ++ b ik heb geen auto ?jij ook niet? # n @+@ @?heb jij rijbewijs?@ # b ja dat wel + dat wel # n @ik geen rijbewijs geen auto@ # b ?ja? # n @+@ @geen rijbewijs@ # b ja ?maar ga je dat halen? # n @<nou> ik zit op autoles@ - <meaning nu??> # b ?nu? # n @en ik heb tien/je lessen gehaald@ # b tien ?en ben je al op geweest? # n @?wat?@ # b ?voor ut examen? # n @nog niet@ # b ?heb je wel aangevraagd? # n @nog niet@ # b wah + uh die/je schakelt met je rechterhand + en je b \[linkerhand kun je toch sturen] n @\[als ik/als ik/als ik heb] auto zelf/als ik heb auto zelf^ mag ik rijden@ # b ja # n @maar als mijn leraar zeg <ma/mag niet autorijen>@ - <ds> n @ik zeg <ik wil rijen>@ - <ds> n @+@ @maar mijn leraar zegt <nee + zo mag niet rijden>@ - <ds> # b ++ oo ?dus dan moet je wel oppassen? # n @(xxxxxxx)@ # b maar toch <.15.> - <monologue peter about hassan having a driving licence before his holiday, - nt> # n @ik denk niet@ @+@ @als ik naar marokko^/als ik rijbewijs^ + ik ga/ge/ga n /geen auto brengen naar marokko@ # b ?nee? ?met vliegtuig ga je dan? # n @+@ @gaat/ik ga met ons familie@ @mijn broer heeft un rijbewijs@ @+@ @wij n gaan (x) mijn vakantie bus kopen^ dan ga mijn broer rijen@ @als hij moe/als n hij moe^ ik ga ook rijen [+] b [ja] n /<auto rijen>@ - <extension> # b maar als jij je rijbewijs niet hebt dan kun je niet rijen # n @+@ # b ?of wel? # n @+@ @denk ik <iets (xx>) op de weg@ - <??> # b (xx) # n @geen autoos@ # b jaja # n @+@ @ken ik rij tweehonderd driehonderd meter duizend mee/kilometer met un n stop@ @dan mag mijn broer rijen@ # b ?ook/ook als je geen rijbewijs hebt? # n @+@ @denk ik wel ja@ # b ++ aa dan moet je toch wel oppassen hoor # n @?waarom?@ # b ja als je/als je dan un ongeluk maakt dan ben je nergens voor verzekerd he # n @+@ @maar in/in <*autoroute*> gaat geen ongeluk maken dan@ - <=f=motorway> # b nee # n @iedereen heeft de weg van hem@ @als ik kan rijen^ kan ik geen ongeluk n maken@ # b ++ ik heb dat vroeger ook wel gedaan hoor toen ik mun rijbewijs nog niet b had + gingen we naar spanje toe # n @?jij?@ # b ja # n @?met de auto?@ # b ja met mijn vader he # n @?<wil> jij rijen?@ - <??> # b jaa toen had ik ook nog geen rijbewijs maar niet lang he uhm tweehonderd b kilometer op de autobaan + maar uh\ n @\?jouw vader help?@ # b jawel # n @ken jij ook gewoon jouw vader help@ @misschien (x) hij wil slapen of uh\@ b \ja # n @ken je ook rijen@ @als ken je rijen^ +/ken je ook rijen/die <*autoroute*> - <=f=motorway> n rijen of autobaan (xx)@ # b maar als je in marokko bent met de auto/met de auto he/met de autobus/de bus b + is toch leuk om even zelf te rijen ?of niet? # n @is leuk (x)@ # b ?he? # n @ja@ # b en dan moet je wel je rijbewijs hebben # n @ja@ # b ++ maar ut kan nog # n @maar ik pak de rijbewijs van mijn broer^ en die geef ut vanzelf aan mij@ n @<..>@ - <inaudible, nt> # b <> m/mohamed - <laughs> # n @mohamed@ [<>] - <laughs> b [<>] - <laughs> n @+@ @(xx) een keer in marokko een jongen + was ziek@ @maar de [ziek] b [hm] n /ziekenfonds [+] b [hm] n die van hem was kwijt@ @die was gezien ziekenfonds van hem broer@ @maar de n naam is niet zelfde@ @daar was geen pasfoto@ # b hm # n @die pak die ziekenfonds @die was naar uh ziekenhuis@@ @hij zegt @die n broer van hem heet moustafa@/hij zegt <moustafa moustafa moustafa>@ @die n was naar ziekenhuis binnen@ @die ?<hoe heet jij>?@ @<mohamed>@ - <ds> <ds, to himself> n [<>] - <laughs> b [<>] - <laughs> n @<ga weg>@ - <ds, to himself> # b <> beetje stom dan ja - <laughs> # n @+@ @ik niet@ # b nee maar die [uh] n @[nee]@ b /die moustafa nee die [mohamed] n @[mohamed]@ b he mohamed ++ ?zullen we rachid eens gaan halen? ?we hebben genoeg gepraat b he ?of niet? # n @+@ @?hoe laat is nou?@ # b uh half twee + ?moet jij weg? # n @ik ga naar school@ # b oja + ik zal uh ++ ik zal rachid even bellen ?ja? <..> - <rachid enters, gives instructions to hassan in moroccan, nt> END OF FILE ladhk28a.5tr

Citation

[author(s)] (1984). File "ladhk28a.5.tr" in collection "ESF corpus", bundle "ladhk28a.5". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0007-FEA1-4. (Accessed 2024-06-19)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.