ladmk23g.2.tr

LADMK23G.2TR INT: t,j INF: d FILENAME: ladmk23g.2tr VERSION: 03 EPISODE: 03 Film scene Racing Cyclist; film commenting in L2 SUBJECTS: D= MK= Mohamed INTERVIEWERS: J= JC= Josee Coenen Z= RZ= Rachid Zerrouk EXTERN: T= VT= a video tape of the Racing Cyclist DATE: 10-OCT-1983 COMMENTS: REGISTRATION: audio ENCOUNTER FEATURES: KEYWORDS: FILM-COMMENTING/ UNDERSTANDING, FEEDBACK, THEMATIC-STRUCTURE, LEXICON, SPATIAL-REFERENCE, TEMPORAL-REFERENCE, PERSONAL REFERENCE/

# t <> - <Starts: FRAGMENT 01: Thijs ({TH}), een jonge amateur wielrenner, en Remco - ({RE}), zijn coach, staan in een fietsezaak. De fietsemaker ({FI}) - repareert de fiets van Thijs> # t <> - <{FI} het eerste jaar dat ik prof was, dat was in zevenenzeventig. ik zat bij - bic en verdiende tienduizend gulden {RE} ?tienduizend? {FI} plus materiaal - en reiskosten aa, is veertien jaar geleden {RE} ?maar later werd het toch - wel meer? {FI} ja maar nooit genoeg om de winter door te komen. ik fietste - alles =met nadruk= in die tijd, werkelijk alles =met nadruk= was toen nog - niet getrouwd, geen kinderen {TH} ja, als je prof bent moet je ook niet - trouwen =haalt zijn schouders op= {FI} nee dat zeg jij van benten =wijst - met zijn schroevedraaier naar thijs= dat zeg jij .... :Stops> # j ?wat uh zeggen ze allemaal? # d @ja ik snap die man niet@ @hij praat snel he@ # j ja [<>] - <laughs> d [<>] - <laughs> j ?waar is dit? # d @?hm?@ # j ?wat gebeurt er? # d @ik denk <*patron*> - <=f=boss> d voor uh <fiets> - <=p=> d [he] j [ja] d /sportfiets he@ # j ja # d @+@ # j ja

# t <> - <Starts: {FI}.... maar ik heb dur zat meegemaakt die waren dan over de - dertig, en die gingen niet zo goed meer, die fietsten alleen nog omdat ze - anders niks hadden, geen vrouw, geen kind, geen werk die fietsten tot ze dur - bij neervielen {TH} =Thijs wordt ongeduldig= {FI} laat die vent maar lullen - he van benten, als ie maar opschiet {TH} =kijkt naar de klok= ik moet om - vier uur thuis zijn man =thijs kijkt boos= {FI} ?vier uur? dat haal je - niet :Stops> # d @ik snapt@ @hij zegt <ik moet ik om vier uur thuis zijn of uh>@ - <ds> # j ja # d @+@ # j ?dat begrijp je? # d @ja@ # j ja en uh ?waarom kijkt ie dan zo boos? # d @ik denk die ander hij zegt <moet jij wachten> - <ds> d en zo of uh@ # j ja # d @ik snap die ander niet@ # j ?nee? # d @die ander hij <praten> - <=p> d snel he@ # j ja hij praat heel snel dat is ook maar ?wat is hij aan ut doen? # d @fiets maken he@ # j ja en die jongen wil om uh/om + vier uur thuis zijn # d @ja@ # j maar die man die praat maar # d @ja@ # j die praat maar + en die praat # d @ja@ # j daarom is ie boos # t <> - <Starts: {TH} hehe {FI} maar wij doen ons best =wijst met zijn - schroevendraaier in de richting van thijs= {FI} ?kennen jullie dat verhaal - van die matroos uit den helder? =gaat met zijn armen over elkaar naast remco - staan= {RE} ?matroos uit den helder? {FI} ja {RE} nee {FI} nou, is op - weekendverlof, is aan het dansen 's avonds met zijn meisje, zit ie de hele - tijd van uh ja we hebben zo weinig tijd en uh morgen moet ik weer weg en we - hebben alleen maar vanavond ....> # d @ja nou ik snapt he@ <> - <tape stops> # j ?ja? # d @ja die uh +/die jongen hij vindt die fiets uh klaar he@ # j ja # d @maar die ander hij praten met <hem> - <meaning zijn> d vriend he@ # j ja # d @voor ander [+] j [ja] d /voor iets anders he@ # j ja # d @en die ander jongen is kwaad he@ # j ja precies ja en ?weet je ook waar uh/waarover hij praat? # d @ik denk voor disco of voor uh@ # j ja precies <..> - <nt> # t <> - <Starts: {FI} .... ja, zegt dat meisje dat weet ik toch, ik dans toch zo hard - als ik kan =lacht= {RE} =lacht= {TH} =kijkt nors= {FI} =lacht uitbundig= - moet je um zien, onze kampioen, vreet je niet op van benten, dat is slecht - voor je conditie, =haalt de fiets van de haak= nee joh zorg jij nou eerst - maar dat jij je in de kijkerd rijdt en als je dan over tien jaar nog zo goed - rijdt als nu dan koop je ook maar zo un zaak als deze he maatkader specialist - thijs van benten =gebaart met zijn handen het opschrift van een winkel= - :Stops> # j ?begrijp je? # d @ja nou hij <praten> - <=p> d voor un uh special uh cross,uh,fiets he@ # j jaja + ja maar ?wat zegt ie?/ik bedoel die twee mannen die praten en die j lachen # d @en nou heb ik uh gehoord + is uh/hij zegt <is uh mooie muziek voor onze d kampioen> - <ds> d he@ # j jaja <> - <laughs> # d @tegen die jongen he@ # j ja # t <> - <Starts: FRAGMENT 02: Thijs zit met zijn vader ({VA}), moeder ({MO}), broer - ({BR}) en zuster aan het avondeten. Ze eten brood met gebakken eieren. De - moeder loopt rond de tafel en schept het eten op> # t <> - <{VA} wat was dat nou vanmiddag. ?kan je geen klok kijken? {TH} ja, mun fiets - was kapot =onbeleefd, haalt zijn schouders op= ja vier uur hadden we - afgesproken =gebaart met mes en vork= {MO} jij gaat ook altijd zo door {VA} - voorlopig is het afgelopen {BR} ach pa laat die jongen nou toch. als ie er - nou lol in heb {VA} ja dat hooi moet binnen. na maandag, dan kan het weer - {TH} ik heb een wedstrijd morgen =met overslaande stem= {VA} nou, die rijd - je dan maar eens niet :Stops> # d @nou die jongen hij uh <zijn> - <pronoun> d thuis@ # j ja # d @en dan + vraag voor hem uh ?<heb jij geen klok gezien>? - <ds> d he@ # j ja # d @<wij heb uh afgesproken vier uur> - <ds> d he@ # j ja # d @die jon/die jongen zegt <mijn fiets was kapot>@ - <ds> # j ja heel goed ja ?en dan wat zegt die vader dan? # d @ik heb niet <luist>@ - <meaning geluisterd, gehoord> d @?kan jij [+] j [nee] d een keer?@ # j nee [<>] - <laughs> d [<>] - <laughs> j un stukje terug okee # t <> - <Starts: {FI} nou, is op weekendverlof, is aan het dansen 's avonds met zijn - meisje, zit ie de hele tijd van uh ja we hebben zo weinig tijd en uh morgen - moet ik weer weg en we hebben alleen maar vanavond ja, zegt dat meisje dat - weet ik toch, ik dans toch zo hard als ik kan =lacht= {RE} =lacht= {TH} - =kijkt nors= {FI} =lacht uitbundig= moet je um zien, onze kampioen, vreet je - niet op van benten, dat is slecht voor je conditie, =haalt de fiets van de - haak= nee joh zorg jij nou eerst maar dat jij je in de kijkerd rijdt en als - je dan over tien jaar nog zo goed rijdt als nu dan koop je ook maar zo un - zaak als deze he maatkader specialist thijs van benten =gebaart met zijn - handen het opschrift van een winkel=> # t <> - <FRAGMENT 02: Thijs zit met zijn vader ({VA}), moeder ({MO}), broer - ({BR}) en zuster aan het avondeten. Ze eten brood met gebakken eieren. De - moeder loopt rond de tafel en schept het eten op> # t <> - <{VA} wat was dat nou vanmiddag. ?kan je geen klok kijken? {TH} ja, mun fiets - was kapot =onbeleefd, haalt zijn schouders op= ja vier uur hadden we - afgesproken =gebaart met mes en vork= {MO} jij gaat ook altijd zo door {VA} - voorlopig is het afgelopen {BR} ach pa laat die jongen nou toch. als ie er - nou lol in heb {VA} ja dat hooi moet binnen. na maandag, dan kan het weer - {TH} ik heb een wedstrijd morgen =met overslaande stem= {VA} nou, die rijd - je dan maar eens niet :Stops> # d @++@ # j ?niet of wel? # d @vader zegt <moet uh +/moet hij ++ om vier uur thuis zijn> - <ids> d he@ # j ja # d @en dan hij zegt maandag@ @maar ik snap niks wat hij zegt he@ # j nee maar je weet wat dadelijk gebeurt dus uh ++\[mag] d @?\[die] vrouw?@ # j nee met dat jongetje + ?wat gaat ie?/?wat voor dag is ut vandaag? # d @denk uh zondag@ # j ik denk zaterdag # d @zaterdag@ @en hij zondag speel@ # j ja # d @dan maandag hij kijk uh@ @+@ # j en ?mag ie wel of niet rijen van zijn vader? # d @mag niet@ # j niet ?en waarom niet? # d @+@ @ik niet weet@ # j ?nee? dat zegt ie allemaal # t <> - <Starts: {TH} =thijs kijkt boos= {MO} je hoeft toch ook niet elke dag, je - kan het toch wat rustiger aan doen, straks krijg je nog een ongeluk {TH} ik - heb nog nooit wat gehad hij heb vorig jaar zun been gebroken ik niet =thijs - wijst naar zijn broer= {MO} je weet best hoe gevaarlijk het is dat fietsen - {TH} jullie weten niks, jullie weten niet eens hoe ik rijd, nooit een keer - wezen kijken {VA} =de vader zwaait naar een tractor die voorbij komt= we - moeten weer aan de gang {TH} toen ik nog op school zat kon ik ook niet - altijd helpen =kijkt boos= :Stops> # d @ja die moeder tegen hem <moet jij beetje rustig doen>@ - <ds> d @<niet ieder dag> - <ds> d he@ # j ja # d @hij zegt <ik weet wat moet ik doen>@ - <ds> d @<ik heb nooit geen ongeluk gehad> - <ds> d he@ # j heel goed # d @maar hij wel he@ @broer van hem of uh@ # j ja waarschijnlijk ja # d @dan kom een <*tracteur*> - <=f> d ik denk@ # j ja # d @dan die vader van hem + hij doet hee <> - <gestures> d of uh@ # j jaja <> - <laughs> j hoi ja ?waarom? ?waarom doet ie dat? # d @misschien vriend van hem of uh@ # j ja dat is un vriend maar dan doe je zo <> - <gestures> j maar ik bedoel hij draait zich om die traktor stopt ++ en dan # d @misschien die traktor van hem he@ # j ja ze werken [samen denk] d @[ja ja]@ j ik en dan zegt ie <ik kom/ik kom zo> - <ds> # d @ja@ # j ?ja? <> - <conversation during the fragment 03 not recorded> # t <> - <Starts: {VA} nou wees blij dat je van die school af bent ?weet je hoeveel - dur werken van die klas van jou? drie van de eenendertig {TH} ?hoe weet je - dat? {VA} omdat ik een keer heb opgebeld. meneer van benten zei die man, - laat thijs maar in zijn handen knijpen dat ie un vader heeft met un eigen - bedrijf {TH} =kijkt boos=> # t <> - <FRAGMENT 03: Thijs komt binnen in het huis van Remco, zet zijn fiets op de - gang en opent de deur. Remco heeft bezoek van een vriendin, Carla ({CA})> # t <> - <{RE} hee {TH} hoi {RE} ?wat krijgen we nou? =kijkt verbaast naar de fiets - van thijs= {TH} ?wat? =tegen carla= hallo {CA} hoi {TH} =thijs gaat - zitten= {RE} ?wat is er aan de hand? ?waar kom je vandaan? {TH} gewoon, van - huis {RE} ?van huis? {TH} ja {RE} ?ben je weggelopen? {TH} nee - {RE}=remco zet de muziek uit, pakt sigaretten en gaat op de kachel zitten= - uh dit is thijs die wielrenner weet je wel {CA} hoi {TH} hallo {RE} heeft - morgen un wedstrijd {RE} dit is carla en die ken ik van de krant {TH} - ?kan ik hier vannacht misschien slapen? {RE} ?slapen, waarom? {TH} ik mag - niet rijden morgen van mijn vader. als ik thuis blijf kom ik niet weg {CA} - aa, dus je bent toch weggelopen {TH} nee, ik ga morgen weer terug {CA}> t <> - <?maar waarom mag je niet fietsen? {TH} ik moet helpen, thuis {CA} =carla - drinkt haar glas leeg= {RE} tjesus daar krijg je last mee {TH} ja last heb - ik toch al {RE} bovendien wij zouden nog naar de kroeg =wijst naar carla= - {TH} dan ga ik wel weer =staat op= {CA} ben je gek we gaan wel un andere - keer naar de kroeg =carla staat op= hee dag =zoent remco op beide wangen= - hij heeft je meer nodig dan ik =carla aait remco over zijn buik= dag thijs, - succes morgen {TH} dag =carla gaat weg= {RE} shit =remco kijkt boos naar - thijs en gaat zitten= {TH} ik ga wel weer {RE} nee blijf nou maar, nu - hoeft ut niet meer {TH} ik ga ook niet fietsen morgen {RE} ?oo, nou opeens - weer niet? jij weet ook niet wat je wilt =stilte, thijs en remco kijken - beide boos= {TH} ?was dat je vriendin? {RE} dat gaat je niks aan {TH} tsj - =verontwaardigt= {RE} ja sorry hoor, ik heb ook mijn eigen dingen. dat jouw - vader zo'n lul is daar kan ik niks aan doen {TH} mijn vader is geen lul - {RE} oo nou dan niet {TH} hij kan gewoon ut werk niet aan, en ut fietsen - ziet ie ook niet zitten, maar hij is geen lul {RE} okee, geen lul je zegt - ut maar =remco staat op en loop naar de hoek van de kamer, thijs drinkt uit - een glas wijn= {RE} ?wat krijgen we nou? {TH} ?wat? {RE} ?ga jij drinken? - {TH} jij drinkt toch ook? {RE} ?hebben we daarvoor al die jaren getraind? - ?niet gerookt? ?vroeg naar bed gegaan? {TH} ik =met nadruk= heb getraind, - ik =met nadruk= heb niet gerookt nou ga ik =met nadruk= drinken {RE} al die - tijd en energie =gebaart= {TH} mijn =met nadruk= tijd en mijn =met nadruk= - energie {RE} alles wat we samen hebben opgebouwd =gebaart= {TH} wat - samen, niks samen godverdomme. ik heb geen geld, geen auto, geen baan. jij - woont op jezelf, jij bent eigen baas ik kan alleen maar fietsen. ?zo is het - toch? =er valt een stilte= {RE} ?zal ik je eens wat zeggen? ik zou mijn - werk, mijn baan, mijn auto ervoor willen geven als ik morgen die wedstrijd - zou kunnen rijden en um winnen, dat meen ik er zijn duizenden mensen met un - baan, er zijn duizenden mensen met un auto, maar er zijn er misschien een of - twee die un wedstrijd kunnen rijden en um winnen :Stops> # j <..> - <nt> # d @die/die an/die ouwe man hij zegt <duizend mens hebben autos> - <ds> d en uh@ # j hmhm heel goed ja maar ?wat hij heeft/wat heeft de/die jongen thijs wel en j die andere niet? # d @++@ # j thijs heeft geen auto geen huis geen werk # d @+@ # j maar hij kan een ding # d @+@ @<sport>fiets@ - <=p=spOr> # j jaja en dan zegt remco + van + heel veel mensen hebben [un huis] d @[hm]@ j en zo maar + een kan maar fietsen of un paar # t <> - <FRAGMENT 04: Thijs en Remco slapen. Thijs ligt met een slaapzak op de grond. - Remco ligt in het bed> # t <> - <{TH} =thijs staat op en gaapt. Hij loopt naar het bed van remco om deze - wakker te maken= godverdomme hee wakker worden, het is kwart over tien {RE} - ?wat is er? {TH} de wedstrijd is om half twaalf =thijs trekt zijn trui aan= - {RE} ?je gaat nou toch niet rijden? =draait zich om en kijkt op de klok= je - hebt net vier uur geslapen {TH} nou, dan ga ik wel alleen :Stops> # d @die jongen hij/was allebei slapen he@ @die hij uh +/hij opstaan@ # j hmhm # d @hij zien op klok@ @hij uh +/is kwart over tien he@ @en dan hij gaan naar hem d vriend@ @hij zegt <wakker worden>@ - <ds> d @<is nou/is uh kwart over tien> - <ds> d he@ # j ja # d @<moet ik uh + fietsen om uh +/om half twaalf> - <ds> d he@ # j ja # d @+@ @en toen die jong/die groot jong <> - <laughs> d [+] j [ja] d hij kijk op de klok@ @hij zien kwart over tien he@ @dan hij zegt <wij nou d alleen maar vier uur slapen> - <ds> d he@ # j ja # d @dan die jong zegt <blijf maar slapen>@ - <ds> d @<ik ga alleen> - <ds> d he@ # j ja # d @ja@ # t <> - <Starts: {RE} ?ben je gek? ?hoe wil je dan gaan? {TH} nou gewoon, op de - fiets {RE} nee wacht nou maar =trekt zijn kleren aan= ik breng je zo> # t <> - <FRAGMENT 05: Remco komt met een enorme snelheid met zijn auto aangereden bij - het parcours. Snel wordt de fiets van thijs eruit gehaald. Thijs rent met - zijn fiets naar de andere renners> # t <> - <{RE} =tegen remco= thijs ik ben op ut parcours =Thijs komt nog net op tijd - bij de start en wordt daar aangesproken door een omroeper ({OM}). Op het - parcours zijn Carla en een vriend, Brands ({BR}) aanwezig=> # t <> - <{OM} hoe komt dat nou jongen {TH} te lang in bed gelegen {OM} tsjonge - tsjonge te lang in bed gelegen .... :Stops> # d @en toen hij komt met hem@ # j ja # d @++@ @hij op tijd uh daar he@ # j heel goed ja # d @dan die man hij zegt ?<waar was jij>? - <ds> d <> - <laughs> d he@ # j <> - <laughs> # d @<ik was in de bed> - <ds> d he@ # j ja heel goed ja # t <> - <Starts: {OM} .... hoe is dat toch mogelijk> # t <> - <=De wedstrijd begint en heeft een spannend verloop. Thijs weet aan het einde - van de wedstrijd de kopgroep in te halen. Uiteindelijk is er un eindsprint - tusen twee renners; Thijs en Cor Broekhoven. Thijs wint= {OM} =verslaat de - wedstrijd= ut is un mooie sport en ja hoor =thijs steekt zijn armen omhoog= - het is thijs van benten die hier wint voor cor broekhuizen :Stops> # d @hij is eerste he@ # j ja ?maar hoe ging dat? # d @?hm?@ # j ?was ie altijd eerste? # d @+@ # j ?was ie de hele wedstrijd eer/nummer een? # d @++@ @ja <*en francais il a reussi*> - <=f> d he@ # j ?he? # d @maar ik niet weet wat is in nederlands he@ # j ?wat zei je? # d @nou was hij eerst he@ # j ja maar daarvoor # d @hij kampioen \[nou]@ j \[ja] maar ?wat zei je in/in ut frans? # d @+0+@ @ja <*il a reussi he*>@ - <=f> # j ja heef/heeft gewonnen # d @hm@ # j ja ja maar/?heeft hij altijd?/zij rijen/?heeft hij altijd vooraan gereden? # d @++@ # j eerst waren met vier anderen # d @+@ # j eerst was ie achter # d @ja was ook eerst he@ @hij eerst he@ # j ja nu # d @hm@ # j nu # t <> - <Starts: =thijs valt doodmoe over zijn fiets. remco slaat een trui om thijs - heen= {RE} mazzel he vier uurtjes slaap {BR} he he {TH} =boos= ?waar was - je nou met dat wiel? =brands aait over het hoofd van thijs= {RE} ik had - geen wiel. hier brands die had een wiel {RE} dat was op het goede moment - jongen hee de reddende engel =wijst naar brands= {BR} ja je moet het mee - hebben he {CA} =geeft thijs een zoen= {OM} =stelt enkele vragen aan thijs= - {TH} ja ik uh/hij liep me in de tweede lus in en ik kom bij hem enne nou we - keken elkaar nog effe aan en hij komt als eerste uit die bocht =remco maakt - foto's= hij trok die sprint en nou ja ik kon er overheen komen {IN} jij kon - er gelanceerd overheen komen en ik denk wel dat je blij bent met deze - overwinning =remco maakt foto's= we weten dat je un fijne coureur bent. we - hopen dat je er nog veel gaat winnen. ?goede hoop voor het komend seizoen? - =remco maakt foto's= {TH} nou ja, ik wel ja {OM} fijn ga .... :Stops> # d <> - <laughs> d @hier ik snap niks@ # j nee ut is un beetje praten [en] d @[ja]@ # t <> - <Starts: {OM} .... op ut hoogste platform, want naast ons staat onze - rondemiss, onze miss hag koffiehuis die gaat de bloemen en de kussen - uitreiken eerst voor de derde man =een kus en bloemen ven de rondemiss= dan - voor de tweede man dat is cor broekhuizen =een kus en bloemen van - de rondemiss= en dan voor de triomfator van vandaag en dat is thijs van - benten =een kus en bloemen van de rondemiss= jongens; :Stops> # j ?wat gebeurt er nu? # d @ja hij was uh/was die drie uh/die/die drie eerst jongens he@ @de eerst en d tweede en <driede>@ - <=p> # j ja # d @dan komt die meisje@ # j ja # d @begint met uh <drie>@ - <=p> # j ja # d @en twee@ @dan die eerst@ # j heel goed ?wat geeft ze? # d @bloemen + en kusjes@ # t <> - <Starts: =gejuich= =thijs heft zijn bloemen in de hoogte= :Stops> # j heel goed mohamed

END OF FILE ladmk23g.2tr

Citation

[author(s)] (1983). File "ladmk23g.2.tr" in collection "ESF corpus", bundle "ladmk23g.2". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0007-FD28-2. (Accessed 2024-05-28)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.