ladmk23g.1.tr

LADMK23G.1TR INT: j,z,t INF: d FILENAME: ladmk23g.1tr VERSION: 03 EPISODE: 02 Film scene Racing Cyclist; film retelling in L2 SUBJECTS: D= MK= Mohamed INTERVIEWERS: J= JC= Josee Coenen Z= RZ= Rachid Zerrouk EXTERN: T= VT= a video tape of the Racing Cyclist DATE: 10-OCT-1983 COMMENTS: ENCOUNTER FEATURES: KEYWORDS: FILM-RETELLING/ UNDERSTANDING, FEEDBACK, THEMATIC-STRUCTURE, LEXICON, SPATIAL-REFERENCE, TEMPORAL-REFERENCE, PERSONAL REFERENCE/

# j ?wat heb ik niet gezien? # d @?hm?@ # j ?wat heb ik niet gezien? ik ging weg en dat meisje ging ook weg # d @ja toen die meisje weg he@ # j ja # d @++@ @en dan blijf uh +/blijft die jongen met uh/die <jongman>@ - <meaning jongeman> # j ja # d @++@ # j die jongeman ja # d @ja@ @dan hij vertel uh wat is gebeurd met jouw ouders he@ # j ja # d @hij zegt <als jij uh ++ (jij) ben jij t/thuis uh weg uh lopen he>@ - <ds> d @hij zegt uh <nee> - <ds> d he@ # j hmhm # d @hij zegt <ik uh/ik wil nou bij jou slapen> - <ds> d he@ @en toen hij uh +/hij pak een glas he@ # j ja # d @wijn ik denk@ @dan uh zegt die vriend van hem ?<wat doe jij (x)>?@ - <ds> d @zeg <ik drink> - <ds> d he@ # j hmhm # d @hij zeg <jij nooit uh +/nooit uh drinkt of uh + (n) rookt>@ - <ds> # j hmhm # d @maar nou wel he@ # j ja # d @hij/hij zegt uh ?<waarom niet>? - <ds> d he@ @hij zegt <ik was niet roken niet drinken>@ - <ds> d @<maar nou ik drinken>@ - <ds> # j <> - <laughs> j ja # d @++@ @en toen + allebei gaan slaap@ # j ja # d @die jongen uh hij opstaan@ @hij zien op klok is uh tien uur he@ # j ja # d @en dan hij gaan snel naar hem vriend he@ # j ja # d @hij zegt <wakker worden> - <ds> d he@ @<nou is tien uur> - <ds> d he@ @<uh ik moet ik om uh/om half uh + half twaalf daar uh + zijn he>@ - <ds> # j ja # d @en die uh/die vriend van hem zegt <wacht en zo jij>@ - <ds> d @hij zegt <ik ga met fiets> - <ds> d he@ @en dan die vriend van hem zegt <wachten> - <ds> d he@ @[<ik] j [ja] d ga met jou mee> - <ds> d he@ # j ja # d @en dan was allebei daar met auto@ @en dan uh + hij speelt@ # j hm # d @hij is eerste@ # j oo mooi + goed # d <> - <laughs> # j goed mohamed

END OF FILE ladmk23g.1tr

Citation

[author(s)] (1983). File "ladmk23g.1.tr" in collection "ESF corpus", bundle "ladmk23g.1". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0007-FD25-0. (Accessed 2024-05-26)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.