ladmk23c.1.tr

LADMK23C.1TR INT: j INF: d FILENAME: ladmk23c.1tr VERSION: 03 EPISODE: 04 Play scene Post Office SUBJECTS: D= MK= Mohamed INTERVIEWERS: J= JC= Josee Z= RZ= Rachid DATE: 10-OCT-1983 COMMENTS: REGISTRATION: audio + video ENCOUNTER FEATURES: episodeboek pag. 15 KEYWORDS: PLAY-SCENE/ UNDERSTANDING, FEEDBACK, THEMATIC-STRUCTURE, LEXICON, SPATIAL-REFERENCE, TEMPORAL-REFERENCE, PERSONAL REFERENCE/

# d @goeje morgen@ # j goeje morgen meneer # d @ik wil uh sturen uh naar marokko he@ @+@ @uh tweehonderd uh + dirham@ # j ?tweehonderd dirham? # d @ja@ # j moet u even un roze kaart pakken # d @ja@ @+@ @?welke?@ # j ++ uh uh un roze hm pak ik uh # d @?deze?@ # j ja (xxx) ja # d @ja ik wil stuur naar mijn vriend he@ # j ja # d @ik heb uh/toen ik in <*maroc*> - <=f=marocco> d ik heb uh verschuld voor hem he@ # j ja # d @ik wil nou uh@ @++@ # j dat kan # d @ja@ # j ?zal ik um invullen? # d @ja tweehonderd guld@ # j ?moet ik ut/de kaart invullen? # d @nee uh sorry@ @tweehonderd dirham ik wil stuur naar marokko@ # j ja okee en uh ?naar wie moet ie? # d @naar uh + <mij> vriend he@ - <meaning mijn> d @?wil jij naam hebben?@ # j ja uh anders komt ie niet aan # d @ja@ @ja@ # j ?ja? # d @uh + mustapha <..>@ - <nt, surname> # j ja en uh # d @?adres?@ # j ja # d @uh + hay moehamadi@ @[+]@ j [<>] - <writes down> d @<*bloc*> - <=f=m> d [+] j [<>] - <writes down> d zeventien@ [+] j [<>] - <writes down> d @nummer drie@ # j <> ja - <writes down> # d @casablanca@ # j <> ja - <writes down> # d @<*maroc*>@ - <=f=morocco> # j <> <*maroc*> - <writes down> <=f=morocco> j /\[marokko] d @\[ja]@ @ja@ @ja <*en*> - <=f=in> d frans is <*maroc*> - <=f=morocco> # j ja dat is ut ja ja <> - <laughs> j uh ?tweehonderd dirham he? # d @ja@ # j <> - <writes down> j nou dat kan/dat uh kost uh ++/kost uh honderd gulden/honderdzes gulden # d @?hoeveel?@ # j honderdzes gulden # d @++@ @ja maar <daar> - <points to wall behind jc, pretending office bank> d uh <> +/ja maar <daar> uh staat een <guld> uh kost uh@ @+@ - <laughs> <points to wall behind jc, pretending office bank> <=p> # j twee dirham # d @en dertig cent he@ <> - <laughs> # j nee je kijkt verkeerd [<>] - <laughs> d [<>] - <laughs> d @dat is normaal@ @een <guld> - <=p=gUld> d twee dirham he@ # j ja # d @ja ik heb alleen maar honderd guld bij he@ # j ?heeft u alleen maar honderd gulden? hm # d @ja ik/+@ # j moet ik minder dirham # d @ja@ # j ?ja? # d @ja ik heb geen uh meer geld bij he@ # j nee nee ?okee? # d @++@ @eventjes denken he@ # j gaat u uw gang als ut niet te lang duurt # d @+@ @ja moet ik uh honderd guld sturen naar <mij> vriend he@ - <meaning mijn> # j dat \[kan niet] d @\[tweehonderd] dirham he@ # j ja moet minder # d @+0+@ # j ?wordt ie kwaad? # d @?hm?@ # j ?wordt hij kwaad? # d @++@ @ja uh hij wordt niet kwaad@ @maar moet ik uh + hem geld uh +/moet ik d die uh honderd guld uh + terug uh@ @ik alleen maar verschuld he@ @moet ik uh@ d @++@ # j ?u hebt wat? # d @verschuld he@ # j + ?schuld? # d @verschuld@ # j ?verschoot? # d @verschuld of verschoot of@ # j ik begrijp ut niet # d @ja <verschuld> he@ - <meaning voorschot??, blijkt uit later gesprek> d @toen ik in marokko ik pak een ho/honderd guld uh@ @+@ # j verschuldigd # d @ja <verschuldigd>@ - <imitates> # j ja ja # d @ja ik geho/ik gehoord verschuld@ <> - <laughs> d @ja ik ook verschuld@ # j ja nee verschuldigd # d @<verschuldigd>@ - <imitates> # j ja u bent hem honderd gulden/tweehonderd dirham schuldig ja [+] d [+] j ik kan niks anders (aan) doen # d @ja nou ik terug naar huis@ @ik uh +/ik moet ik uh meer geld halen@ @moet ik d honderd gulden sturen@ # j okee dat is goed # d @nou uh@ # j dan uh ja nu gaan/wij gaan wel dicht # d @?hm?@ # j wij gaan wel dicht # d @ja uh tot vanmiddag of uh morgen@ # j okee dat is goed ja tot dan # d @houdoe@ # j ja daag

END OF FILE ladmk23c.1tr

Citation

[author(s)] (1983). File "ladmk23c.1.tr" in collection "ESF corpus", bundle "ladmk23c.1". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0007-FD1C-5. (Accessed 2024-05-29)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.