ladmk21a.1.cha

@Begin @Participants: SMK MK_Mohamed Subject, INJ JC_Josee Investigator, INZ RZ_Rachid Investigator @Filename: ladmk21a.1ch @Comment: VERSION: 01 @New Episode @Comment: 02 Conversation @Date: 15-AUG-1983 @Comment: REGISTRATION: audio @Comment: ENCOUNTER FEATURES: REMARKABLE L2: @Keywords: FREE-CONVERSATION/ UNDERSTANDING, FEEDBACK, THEMATIC-STRUCTURE, LEXICON, SPATIAL-REFERENCE, TEMPORAL-REFERENCE, PERSONAL REFERENCE/ WORK, FREE-TIME, EDUCATION, AUTHORITIES, META-LANGUAGE, SOURCE-COUNTRY, LANGUAGE, PERSONAL-CONTACTS, CULTURAL-DIFFERENCES, OWN-EXPERIENCES, FAMILY-REUNION, DISCRIMINATION/ *INJ: www [% nt]. @Turn *INJ: in +// in september vorig jaar he. @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: toen kwam jij hier voor het eerst. @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: en nu zijn we un jaar bezig een jaar en uh waar ik over wil praten is wat ut verschil is # wat er allemaal veranderd is in een jaar # tijd # met jou. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: femt@s [:=T m=?do you understand?] ? @Turn *SMK: femt@s [:=T m=i understand]. @Turn *INJ: ja? @Turn *SMK: swiya@s [:=T m=a little bit]. @Turn *INJ: swiya@s [:=T m=a little bit]. *INJ: lfary@s [:=T m=the difference] ? @Turn *SMK: # www [% m=the difference between last year and now, nt]. @Turn *INJ: ja september tweeentachtig <september drie> [>1] en tachtig uh je woont niet meer thuis # je hebt een baan ##. *INJ: femt@s [:=T m=?do you understand?] ? *SMK: < <september> [?] drie> [<1]. @Turn *SMK: # www [% m=asks for explanation, nt]. @Turn *INZ: www [% m=gives explanation, nt]. @Turn *INJ: maar in ut begin he in september toen +// toen ik jou voor ut eerst ontmoette # toen woonde je thuis. @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: toen woonde je nog thuis bij je mm +// bij je vader # en je moeder. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: en nu? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: je woont nu toch bij je oom of niet? @Turn *SMK: <> [% shakes head] #. @Turn *INJ: nee? *INJ: waar woon je dan? @Turn *SMK: hm? *SMK: buiten. @Turn *INJ: <> [% grins] buiten. @Turn *SMK: hmhm. @Turn *INJ: buiten? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: ## in de bossen? @Turn *SMK: ja ik de bos < <> [% laughs] > [>1]. *INJ: < <> [% laughs] > [<1]. @Turn *INJ: # ja ga maar even koffie drinken. @Turn *SMK: ik begin? @Turn *INJ: ja begin maar. @Turn *SMK: ## september uh # tweeentachtig he? @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: ik was uh +// ik was ikke +// ik was terug uit marokko ik was vakantie he terug tweeentwintig septe +// augustus. @Turn *INJ: oja ja. @Turn *SMK: ik terug hier ik heb geen werk # ik ga naar uh weeweewee [% probably r.w.w.]. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: # ik was uh ### uh twee februari he ik werk tot uh acht uh juli he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: dan ik ga vakantie twee maanden he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: dan ik terug ik ga naar uh weeweewee [% probably r.w.w.] voor uitkering he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: ja en dan # ik daar +// ik ga een ma +// een maand of anderhalve maand he en dan ik heb uh geen uh wee wee wee he. @Turn *INJ: han. @Turn *SMK: ja die meneer daar hij zegt <moet jij werken honderddertig dagen> [% direct speech] he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: maar ik uh +// ik werk alleen maar honderdzeventien he. @Turn *INJ: tj. @Turn *SMK: <dan ik uh te krijgt> [?] niks alleen maar bijstand. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: krijg je bijstand als je # nog thuis woont? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: ja? @Turn *SMK: #7. @Turn *INJ: is dat veel dan? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: is dat veel? @Turn *SMK: bijstand? @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: hoeveel? @Turn *INJ: ja krijg je dan? *INJ: uh ik dacht dat bijstand alleen was voor gezinnen of mensen die alleen zijn # xxx zeggen un vader of un moeder of uh als je alleen woont en als je +// jij woont thuis. @Turn *SMK: ja bijstand uh ik denk voor uh voor uh +// voor mensen voor jongens he voor jongens voor k +// uh uh. @Turn *INJ: is dat erweewee [% r.w.w.] ? *INJ: die? @Turn *SMK: ja is uh. @Turn *INJ: jaja dat is geen bijstand erweewee jaja. @Turn *SMK: erweewee is bijstand ik denk. @Turn *INJ: nee als je zegt bijstand ut is allemaal bijstand. @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: www [% nt]. @Turn *SMK: ja ik uh ik krijgt [% phon, @-addition] bij +// uh erweewee [% r.w.w.] <#> [>1] he <niet> [>2] bijstand. *INJ: <ja> [<1] <ja> [<2]. @Turn *INJ: jaja. @Turn *SMK: # en toen ik uh ### een januari he <#> [>1] drie un ta +// eh twee en +// # drieentachtig. *INJ: <ja> [<1]. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: mijn blijfvergunning [% meaning verblijfsvergunning] voor een jaar klaar. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: dan ik ga naar politie voor een blauwe xxx voor een jaar. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: ja? @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: snap je ja? *SMK: +/ <dan politie zegt> [>1] #. *INJ: < <> [% laughs] > [<1]. @Turn *INJ: wie zegt dat <snap je> [% formule] ? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: je zei vroeger altijd snapt [% direct speech]. @Turn *SMK: snapt [% f.e.] ook goed? @Turn *INJ: ik snap ut ja nee jij zei altijd. *INJ: snapt [% f.e.] ? @Turn *SMK: ja <maar nu goed> [?] ? @Turn *INJ: nu jaha nou +// is niet geheel goed nu zeg je snap je. @Turn *SMK: is goed. @Turn *INJ: dat is goed he. @Turn *SMK: <> [% laughs]. @Turn *INJ: heb je dat geleerd? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: van wie? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: van wie? @Turn *SMK: van mijn vriendin [% phon=vri.nd@n]. @Turn *INJ: aa. @Turn *SMK: snapt [% f.e.] niet goed he is fout. @Turn *INJ: snapt is fout. @Turn *SMK: <snap je> [% f.e.] is goed. @Turn *INJ: is goed ja. @Turn *SMK: ja is goed dan ik ga naar politie voor uh een uh verblijfvergunning [% meaning verblijfsvergunning] he <#> [>1] voor een jaar he. *INJ: <ja> [<1]. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: politie zegt uh nee [% direct speech] he <moet jij eerst die geld van erweewee terug> [% direct speech] he <en dan wij voor jullie stempelen voor uh een jaar> [% direct speech] he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: <of [!] moet jij een werk uh zoeken> [% direct speech] he. @Turn *INJ: ja^. @Turn *SMK: <en dan jij komt bij ons> [% direct speech] <en dan jij te krijgt uh stempel> [% direct speech]. @Turn *INJ: als je werk hebt dan uh ja? @Turn *SMK: stempel ja dan ik uh +// ik blijf twee maanden uh twee +// twee en un halve maand zonder uh blijfvergunning [% meaning verblijfsvergunning] dan ik uh werk zoeken dan ik ga naar politie krijgt uh +/ . *INZ: wil jij cola? @Turn *INJ: www [% nt]. *INJ: hm? *INJ: heb je twee en un halve? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: maand zonder uh +/ ? *INJ: was dat gevaarlijk? *SMK: ja zonder uh blijfverg +/ . @Turn *SMK: ja # dan ik uh +// ik zoek een uh werk. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: dan ik ga naar politie ik uh ik krijgt stempel voor een jaar blijfvergunning voor een jaar. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: en toen je +// toen je bij de politie kwam? *INJ: zeiden ze niet van waar uh waar bent u die andere maanden geweest? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: je hebt +// jij ging naar de politie en je zei <ik heb werk> [% direct speech]. @Turn *SMK: hm. @Turn *INJ: maar # in maart. *INJ: he? *INJ: maart had je werk? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: en toen zeiden ze waar was je in februari en januari. @Turn *SMK: nee. @Turn *INJ: zeiden ze niks? @Turn *SMK: niks. @Turn *INJ: nee? *INJ: <mooi> [?]. *INJ: en je hebt nu uh +// ben je nu uh +// wat <zei> [?] je nog meer voor uh veranderingen? @Turn *SMK: politie? @Turn *INJ: nee je bent nu weer aan ut werk dat is ut werk. *INJ: he? @Turn *SMK: hm #. @Turn *INJ: wat zijn de andere +// voor +// wat jouw huis +// waar woon je nu dan? @Turn *SMK: nou? @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: deze week he <#> [>1] +// alleen maar deze week he. *INJ: <ja> [<1]. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: ik uh +// maandag ik ruzie met mijn ouders en dan ik uh verhuizen. @Turn *INJ: heb je weer ruzie? *INJ: oh < <> [% laughs] > [>1] <je hebt altijd ruzie jij> [% laughing]. *SMK: < <> [% laughs] > [<1]. @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: je hebt altijd ruzie <> [% laughs]. *INJ: waarom heb je ruzie? @Turn *SMK: # ja uh. @Turn *INJ: als je niet wilt praten zeg je nee. @Turn *SMK: ja laat maar. @Turn *INJ: laat maar okee laat maar < <> [% laughs] > [>1]. *INJ: hoe vinden ze dat jij un uh +// weten ze dat jij uh petra als vriendin hebt? *SMK: < <> [% laughs] > [<1]. @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: kennen ze petra? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: hoe vinden ze dat? @Turn *SMK: ##. @Turn *INJ: vinden ze dat goed? @Turn *SMK: uh nee. @Turn *INJ: niet he? @Turn *SMK: wat uh vindt hij? @Turn *INJ: nou # mijn um +// ik heb marokkaanse vrienden of uh ouders +// mensen uit marokko en die vinden ut heel moeilijk als hun zonen met nederlandse meisjes # optrekken #. @Turn *SMK: ja? @Turn *INJ: uitgaan en zo. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: zo van nee dat mag niet <moeten marokkaanse> [?] meisjes. @Turn *SMK: ja ik heb geen probleem met mij uh +// met <#> [>1] mij ouders # voor ik niet. *INJ: <he> [<1] ? @Turn *INJ: en +// en haar ouders? *INJ: met jou. @Turn *SMK: ja zij heeft een +// een probleem met uh ## <#> [>1] haar oudere. *INJ: <haar ouders> [<1]. @Turn *INJ: jaja. *INJ: kom je wel eens thuis? @Turn *SMK: he? @Turn *INJ: kom jij wel eens bij haar? @Turn *SMK: ik niet. @Turn *INJ: he. @Turn *SMK: zij ook. @Turn *INJ: zij ook wat? @Turn *SMK: # zij ook mag niet nou gaan bij haar ouders. @Turn *INJ: oh zij is ook niet thuis? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: en waar +// waar woont zij dan? @Turn *SMK: woont zij ook bij mij nou bijna twee en half maand. @Turn *INJ: jullie wonen samen? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: heb je un kamer? @Turn *SMK: nee. @Turn *INJ: un tent? *INJ: <> [% laughs]. @Turn *SMK: niks. @Turn *INJ: in de bossen <> [% laughs]. @Turn *SMK: ja xxx nou drie of vier dagen of zoiets. @Turn *INJ: jeetje mohamed. @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: je moet toch un huis hebben? @Turn *SMK: ja #. @Turn *INJ: slaap je echt buiten? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: nee. @Turn *SMK: ja echt waar ###. @Turn *INJ: echt? *INJ: dat geloof ik niet. @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: nee. @Turn *SMK: ik nu weg moet jij vragen van haar #. @Turn *INJ: maar je kunt +// maar waar dan? *INJ: echt in de bossen? *INJ: heb je un hut of uh? @Turn *SMK: hm? *SMK: # ja soms uh in +// in parkeer of soms in bos. @Turn *INJ: nee mohamed. @Turn *SMK: ja echt waar ik niet lieg #. @Turn *INJ: en waar hebben jullie je kleren dan? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: waar heb je je kleren? *INJ: je kleren hwayen@s [:=T m=clothes]. @Turn *SMK: kleren? @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: bij mij in auto. @Turn *INJ: in de auto? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: en waar was je? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: waar was je # je dan? @Turn *SMK: bij mijn vrienden of +// bij mijn vrienden # ja gisteren he jij slaapt bij un uh +// un griek he en ik uh +// ik slaap bij mijn oom en twee dagen ik slaap bij mijn vriend he <rest buiten> [% badly pronounced]. @Turn *INJ: in? @Turn *SMK: <rest buiten> [% badly pronounced]. @Turn *INJ: rijstbout? @Turn *SMK: rest # lbagi@s [:=T m=the rest]. @Turn *INJ: #. @Turn *SMK: nou ikke een week ik ruzie met mijn ouders he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: twee dagen ik slaap bij mijn vriend he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: en gisteren ik slaap bij # mij oom. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: en zij slaapt bij un uh griek he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: grieks familie he? @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: dan rest # vier dagen buit [% meaning ouside]. @Turn *INJ: oo de rest buiten jaja. @Turn *SMK: rust rest. @Turn *INJ: rest. @Turn *SMK: rest. @Turn *INJ: de rest # van de uh week zeg je dan jaha. *INJ: en je bent overdag op ut werk? @Turn *SMK: ja # ja twee we +// dagen ik niet werk. @Turn *INJ: waarom niet? @Turn *SMK: hm? *SMK: toen ik uh # aa heb ruzie met mijn ouders he. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: #10. @Turn *INJ: je hebt ruzie met je ouders en dan ga je niet meer naar ut werk? @Turn *SMK: ja alleen maar twee dagen ja ik was ziek. @Turn *INJ: je was ook ziek? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: # ik begrijp ut niet. @Turn *SMK: ja toen ik uh ruzie met mijn ouders ik was ziek he. @Turn *INJ: heb je gebeld naar de? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: fabriek? *INJ: ja. @Turn *SMK: jaha. @Turn *INJ: en nu ben je nog steeds ziek? @Turn *SMK: nee alleen twee dagen. @Turn *INJ: twee dagen? *INJ: ja. @Turn *SMK: nou ik werk. @Turn *INJ: ja oo zo ja nu +// en je blijft werken. @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: ja ben je nog uh met vakantie geweest wat? *INJ: ben je nog weggeweest? *INJ: ben je nog met vakantie uh? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: ja? *INJ: wel? @Turn *SMK: # <www [% nt] > [>1]. *INJ: <www [% nt] > [<1]. @Turn *INJ: ja uh <dus> [?] je bent al twee en un halve maand met petra? *INJ: je leert <wel> [?] goed nederlands zo of niet? @Turn *SMK: ik? @Turn *INJ: ja # met petra. @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: of niet. @Turn *SMK: ik? @Turn *INJ: <hm> [?]. @Turn *SMK: ##. @Turn *INJ: wat ga je nu doen? @Turn *SMK: ##. @Turn *INJ: wat ga je doen? *INJ: volgende week. @Turn *SMK: # ja nou ik heb om zeven uur uh ik heb een afspr +// afspraak # bij gemeentehuis he voor een huis. @Turn *INJ: ja voor een huis? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: # voor jou of met petra of uh? @Turn *SMK: samen. @Turn *INJ: ## en uh en wat doet petra? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: wat doet zij? @Turn *SMK: nou? @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: nou niks. @Turn *INJ: en gaat ze wat doen? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: gaat ze wat doen? @Turn *SMK: uh misschien uh studeer. @Turn *INJ: jaja. *INJ: wat weet je dat ook? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: wat? @Turn *SMK: studeert. @Turn *INJ: ja maar wat? @Turn *SMK: # niet weten. @Turn *INJ: ### goh dat is un hele verandering van uh. *INJ: he? *INJ: vorig jaar september en nu september +// nederlandse vriendin uh werk +// je hebt weer un baan. @Turn *SMK: # ruzie. @Turn *INJ: ruzie < <> [% laughs] > [>1]. *INJ: is je moeder eigenlijk al naar uh marokko? *SMK: < <> [% laughs] > [<1]. @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: is jouw moeder met vakantie? @Turn *SMK: nee. @Turn *INJ: niet? @Turn *SMK: nog niet. @Turn *INJ: en hassan? @Turn *SMK: ook niet. @Turn *INJ: ## <maar> [?] ben jij dan met vakantie geweest? @Turn *SMK: ik niet. @Turn *INJ: helemaal niet? @Turn *SMK: # misschien volgend jaar. @Turn *INJ: ## dat was lekker # frankrijk. @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: ## ik dacht dat hassan ook naar uh +// met vakantie zou gaan. @Turn *SMK: waar? *SMK: naar marok? @Turn *INJ: ja nee frankrijk. @Turn *SMK: nee maar hij was in frankrijk. @Turn *INJ: hm? *INJ: alleen? @Turn *SMK: # alleen toen een week of tien dagen he en dan mijn vader gaat naar frankrijk naima [% his sister] halen. @Turn *INJ: # was ut leuk? @Turn *SMK: ik niet weten. @Turn *INJ: praat je niet met naima? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: nee? *INJ: heb je ook ruzie met naima? @Turn *SMK: ###. @Turn *INJ: ook met hassan? @Turn *SMK: nou ook met hassan nou met alles. @Turn *INJ: met iedereen? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: # ook met je oom? @Turn *SMK: ## mijn oom niet. @Turn *INJ: oo mohamed wat ben je toch un # ik wil nog even wat vragen over vorig jaar. @Turn *SMK: hoe laat is ut nou? @Turn *INJ: he? @Turn *SMK: ja niet weten. *SMK: hoe laat is ut nou? @Turn *INJ: het is nog geen tijd nu dat zie je hieraan. @Turn *SMK: hm. @Turn *INJ: als +// deze moet afgelopen zijn. @Turn *SMK: hm. @Turn *INJ: en dan nog aan de andere kant een stuk. @Turn *SMK: ja? @Turn *INJ: en dan is ut un uur dus ut is nog uh +// . *INJ: je hebt nog tijd he? @Turn *SMK: ja ik moet ik uh om zeven uur precies <#> [>1] bij. *INJ: <ja> [<1]. @Turn *INJ: als je hier om half zeven +// om half zeven houden we op # en dan ben je op tijd. @Turn *SMK: ja nog uh. *SMK: hoe laat is ut nou denk je nou? @Turn *INJ: ik weet ut niet ik heb geen horloge ut is niet +// ut is uh # ik kan even bellen www [% nt, about the time that is left] nou ## de vakantie uh wat ik nog even wil vragen over dingen als uh ### um. *INJ: ga je nog um # [% looks in papers <soc.biographical file>] kijk je veel televisie? @Turn *SMK: # waar? *SMK: nou? @Turn *INJ: nu ja. @Turn *SMK: waar? *SMK: daar? @Turn *INJ: nou weet ik niet maar vroeger uh # in s +// vorig jaar september keek je wel televisie maar. *INJ: begrijp je nu meer nederlands? *INJ: of kijk je meer nederlandse? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: films? *INJ: of meer wel? @Turn *SMK: snap niet. @Turn *INJ: um #. *INJ: kijk jij veel televisie? *INJ: luister je veel naar de radio? @Turn *SMK: niet veel. @Turn *INJ: en lees je nederlandse kranten? *INJ: of boeken? @Turn *SMK: # ja nou soms. @Turn *INJ: ja? *INJ: <> [% turning page]. *INJ: wat voor kranten? *INJ: <> [% turning page]. @Turn *SMK: ## ja precies ik uh ik lees geen krant he maar ik +// als ik uh # uh krant van tilburg of uh. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: ik uh soms keer ik uh. @Turn *INJ: <> [% turning page] ja. *INJ: en +// en boeken? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: <> [% turning page]. *INJ: wat is je laatste boek? *INJ: wat je gelezen hebt. @Turn *SMK: <> [% informant is chewing all the time] ## ken ik nou bijna drie maand ik vergeet de naam van die boek. @Turn *INJ: waar ging ut over? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: waar ging ut over? @Turn *SMK: ja is uh fr +// frans boek he. @Turn *INJ: ja oh in ut frans? @Turn *SMK: ja. @Turn *INJ: oja. *INJ: en lees je wel eens nederlandse boeken? @Turn *SMK: ja alleen maar die <groene> [?] boek van uh. @Turn *INJ: van naima? *INJ: die dikke. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: en nou in het nederlands heet ut. @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: dat heet <en nou> [% title of the book]. @Turn *SMK: hm. @Turn *INJ: <in ut nederlands> [% title of the book] ja ## nou. *INJ: en wat heb je verder met dat warme weer gedaan? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: wat heb je verder gedaan? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: heb je de hele maand moeten werken? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: elke dag? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: elke dag? @Turn *SMK: nee ja alleen maar weekend. @Turn *INJ: #. @Turn *SMK: alleen maar zaterdag en zondag. @Turn *INJ: heb je vrij? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: <ja> [?]. *INJ: en wat doe je dan? *INJ: toen het zo un warm weer was? @Turn *SMK: # naar un zwembad. @Turn *INJ: ja? *INJ: met petra? @Turn *SMK: ja soms met petra soms alleen soms met mijn vriend. @Turn *INJ: jaja. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: ga je ook trouwen? @Turn *SMK: nou ik niet weet. @Turn *INJ: wat? @Turn *SMK: nou ik +/ . *INJ: als je samen in een huis gaat wonen. @Turn *SMK: ## ik niet weet. @Turn *INJ: #4 mohamed. @Turn *SMK: www [% nt, name of informant]. @Turn *INJ: vertel even wat anders. @Turn *SMK: ja moet jij uh # vragen en dan ik antwoorden? @Turn *INJ: nee vroeger vertelde je heel veel zelf. @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: vroeger vertelde je altijd zelf. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: vroeger # andere keren praatte je altijd. @Turn *SMK: hm ikke? @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: ja moet jij vragen en dan ik uh antwoorden uh. @Turn *INJ: <wat> [?] moet ik vragen? @Turn *SMK: wat moet ik uh < <> [% laughs] > [>1] zeggen? *INJ: < <> [% laughs] > [<1]. @Turn *INJ: vind jij ut wel leuk? @Turn *SMK: hm? @Turn *INJ: vind jij dit wel leuk. @Turn *SMK: watte? @Turn *INJ: nou je bent nu een jaar hier he je komt elke maand hier. @Turn *SMK: hm. @Turn *INJ: hoe vind je dat? @Turn *SMK: ja leuk. @Turn *INJ: oh nou uh ik stelde een vraag. *INJ: hoe vind je ut weer? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: ja mooi < <> [% laughs] > [>1] #. *SMK: < <> [% laughs] > [<1]. @Turn *SMK: nog meer. @Turn *INJ: ben je nog naar de disco geweest? @Turn *SMK: ##. @Turn *INJ: wanneer? @Turn *SMK: altijd. @Turn *INJ: altijd? @Turn *SMK: # alleen maar deze weekend niet he. @Turn *INJ: waarom niet? @Turn *SMK: ja ik was in amsterdam. @Turn *INJ: was je in amsterdam? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: dit weekend? @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: en wat heb je gedaan? @Turn *SMK: uhm mijn oom halen he # mijn oom was in marokko he <drie> [>1] weken vakantie he. *INJ: <ja> [<1]. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: hij komt uh vrijdag zaterdag <#> [>1] om drie +// drie uur en dan ik ga met de uh met vrouw mijn oom he vrijdag naar amsterdam mijn uh # +// mijn broer van uh # vrouw van mijn oom he. *INJ: <ja> [<1]. @Turn *INJ: wacht even hoor bij de broer van de vrouw van je oom ja. @Turn *SMK: is goed? @Turn *INJ: ja is goed ik moet even nadenken. @Turn *SMK: ja ja vrijdag wij daar slaap en dan uh # zaterdag wij gaan naar schiphol mijn oom komt om drie uur. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: en dan wij terug naar # +// naar hem. @Turn *INJ: ja. @Turn *SMK: tot elf uur en dan wij komen hier. @Turn *INJ: jaja. @Turn *SMK: #. @Turn *INJ: en was het warm weer +// hoe was ut in marokko? *INJ: waar was hij geweest? @Turn *SMK: casablanca. @Turn *INJ: casa +// mooi ik denk dat we aan ut andere experiment moeten beginnen. @Turn @End

Citation

[author(s)] (1983). File "ladmk21a.1.cha" in collection "ESF corpus", bundle "ladmk21a.1". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0007-FD15-8. (Accessed 2024-05-29)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.