S11SUB27COOP_GER_CZ1.txt

00:00:00:00 0 00:00:03:08 83 speech To je nûjaká scéna v supermarketu, 00:00:03:09 84 00:00:06:21 171 speech je zajímavé, 00:00:06:22 172 00:00:10:10 260 speech protoÏe tam ty pohyby jsou zcela rÛznû, 00:00:10:11 261 00:00:24:07 607 speech Ïena, která se pohybí stra‰nû rychle, kupuje to jsou nevím co to je, co to jsou, ale jsou takov˘ plechovky, 00:00:24:08 608 00:00:29:00 725 speech kter˘ tam stojí jako pyramida, 00:00:29:01 726 00:00:32:24 824 speech ona velice rychl˘m zpÛsobem jí dá do do do ko‰íku, 00:00:33:00 825 00:00:39:03 978 speech a spokojen˘ prodávaã se tam podívá jako 00:00:39:04 979 00:00:41:11 1036 speech ona to tam koupí v‰echno, 00:00:41:12 1037 00:00:43:22 1097 speech je stra‰nû s tím spokojen.

Citation

Barbara Schmiedtova (2001). File "S11SUB27COOP_GER_CZ1.txt" in collection "Barbsch-L2 data", bundle "S11SUB27COOP_GER_CZ". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0005-9A44-C. (Accessed 2024-06-19)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource.