Gammölsvänsk

Gammölsvänsk ‘Old Swedish’ is an East-Swedish variety spoken in the village Gammölsvänskbi (Staroshveds'ke) in Ukraine. The Swedish-speaking population of Gammölsvänskbi traces its origins back to the island Dagö (Hiiumaa) in present-day Estonia, from where they migrated to Ukraine towards the end of the 18th century., Gammölsvänsk 'Gammalsvenska' är en östsvensk dialekt som talas i Gammölsvänskbi (Gammalsvenskby/Storoshveds'ke) i Ukraina. De svensktalande invånare av Gammölsvänskbi har sina rötter på Dagö i nyvarande Estland, varifrån de flyttade till Ukraina i slutet av 1700-talet.