Turkish

De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. Güray maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep. Daar worden ook veel vragen over gesteld., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Turkish culture. Güray is part of a multi-etnhic group of friends. There are a lot of questions related to that, as well.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs. CD1 duurt 00:47:01 en CD2 00:29:56. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informant is een Turkse jongeman., This session is recorded on 2 CDs. CD1 lasts 00:47:01 and CD2 00:29:56. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The informant is a Turkish adolescent.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Turkse cultuur., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among others, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Turkish culture.
Het interview is opgenomen op 3 CDs. CD1: 0:47:23 CD2: 0:47:34 CD3: 0:07:44 Participanten: 3 Turkse kinderen Onderzoeker: volwassen Nederlandse vrouw, The interview is recorded on 3 CDs. CD1: 0:47:23 CD2: 0:47:34 CD3: 0:07:44 Participants: 3 Turkish children Researcher: adult Dutch female
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Turkse cultuur., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among others, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Turkish culture.
Interview 1 CD: 0:47:06 min Participanten: 2 Turkse mannen en vrouwen Interviewer: Nederlandse onderzoekster, Interview 1 CD: 0:47:06 min Participants: 2 Turkish men and women Interviewer: Dutch researcher
Het onderwerp van de sessie is voornamleijk feesten en de wijk., The subject of the session is mainly festivities and the neighbourhood.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs. CD1 duurt 00:46:59 en CD2 duurt 00:28:06. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informant is een Turkse man., This session is recorded on 2 CDs. CD1 is 00:46:59 and CD2 is 00:28:06. The session is in Dutch. The interviewer a Dutch female researcher. The informant is a Turkish man.
Hasan maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep. Het gesprek gaat voornamelijk daar over., Hasan is part of a multi-etnhic group of friends. The conversation is mainly about that.
deze sessie is op twee CDs opgenomen: 1 van 0:47:01 en 1 van 0:54:44. De interviewer is een vrouwelijke Nederlandse onderzoeker. De informant is een Turkse jongen., This session is recorded on two CDs: 1 of 0:47:01 and 1 of 0:54:44. The interviewer is a female Dutch researcher. The informant is a Turkish boy.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie is opgenomen op twee audio files van in totaal 01:02:23. Het gaat om een interview met een Turkse jeugdwerker. De interviewer is een vrouwelijke onderzoeker., This session is recorded on 2 audio files of a total of 01:02:23. It is an interview with a Turkish youth social worker. The interviewer is a Dutch female researcher.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. Mustafa maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep en de meeste vragen worden daarover gesteld., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. Mustafa is part of a multi-etnhic group of friends and most questions are related to that.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs. CD1 duurt 00:46:54 en CD2 00:32:30. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informant is een Turkse jongeman., This session is recorded on 2 CDs. CD1 lasts 00:46:54 and CD2 00:32:30. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The informant is a Turkish adolescent.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Italiaanse cultuur., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Italian culture.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD = 00:59:14 De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn een Nederlandse onderzoeker en onderzoekster. De informant is een Turkse man., This session is recorded on 1 CD = 00:59:14 The language spoken is Dutch. The interviewers are a Dutch male and a female researcher. The informant is a Turkish man.
Deze opname gaat over het vertellen van moppen en het zingen van liedjes uit verschillende culturen., This recording is about telling jokes and singing songs from different cultures.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 00:47:34 De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse onderzoekster. De informanten zijn twee Turkse mannen, passanten in de wijk Lombok, This session is recorded on 1 CD. CD1 = 00:47:34 The language is Dutch. The interviewer is a Dutch researcher. The informants are two turkish men, passers by in the neighbourhood Lombok.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk moppen, verhalen en liedjes., The subjects of the session are mainly jokes, stories and songs.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs. CD1 duurt 00:44:34, CD2 duurt 00:43:44. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse mannelijke onderzoeker. De informant is een Turkse vrouw., This session is recorded on 2 CDs. CD1 lasts 0:43:44, CD2 is 00:43:34. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch male researcher. The informant is a Turkish woman.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Turkse cultuur., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among others, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Turkish culture.
Deze sessie staat op 2 CDs. CD1 duurt 1:03:16 en CD2 duurt 0:58:24. De interviewers zijn twee vrouwelijke Nederlandse onderzoekers en 1 mannelijke Nederlandse onderzoeker. De informant is een Turks meisje., This session is recorded on 2 CDs: CD1 is 01:03:16 and CD2 is 0:58:24. The interviewers are two Dutch female researchers and one Dutch male researcher. The informant is a Turkish girl.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse, Marokkaanse en de Turkse cultuur., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among others, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch, Moroccan and Turkish culture.
Deze sessie is opgenomen op twee CDs. CD1 duurt 00:55:28 en CD2 duurt 00:32:14. De interviewers zijn 2 Nederlandse vrouwelijke onderzoekers en 1 mannelijke Nederlandse onderzoeker. De informanten zijn twee Turkse vrouwen en 1 Marokkaanse vrouw., This session is recorded on two cds. CD1 is 00:55:28 and CD2 is 00:32:14. The interviewers are two Dutch female researchers and one male Dutch male researcher. Nederlandse onderzoeker. The informants are two Turkish and one Moroccan girls.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie duurt 01:40 en staat op 2 audio files. De sessie is in het Nederlands. Het gaat om een interview met een Turkse jongen en nederlandse onderzoekster., This session is recorded on 2 audiofiles and has a duration of 01:40. The session is in Dutch. It is an interview with a Turkish high school student. The interviewer is a Dutch female researcher.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie is opgenomen op 2 audio files, van 01:15 u in totaal. de interviewer zijn twee onderzoekers van het T-CUlt Project en de geïnterviewde is een Turkse man., This session is recorded on 2 audio files of 1h15 in total. The interviewers are two researchers of the T-Cult Project. The interviewee is a Turkish man.
De consultante spreekt een aantal bejaarden toe., The consultante gives a speech to some elderly people.
Het onderwerp van de sessie is voornamelijk cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en Iranees cultuur, over inrichting van huizen en over verschillen tussen Iranees en Nederlandse cultuur. Ongeveer acht minuten van de hele opname, The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Iranese culture, about interiors of houses and differences between Dutch and Iranese people
Interview op 2 CDs: CD1 = 0:52:46, CD2= 0;32:18 vrouwelijke nederlandse onderzoeker Participanten: twee Turkse jongens, Interview on 2 CDs: CD1 = 0:52:46, CD2= 0;32:18 femal dutch researcher Participants: two Turkish adolescents