Moroccan

Het onderwerp van het interview is voornamelijk cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt (onder andere) vragen over (beleving van)feesten en tradities in de Nederlandse en Marokkaanse cultuur., The subject of this interview is mainly culture and cultural differences. The researcher asks questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Moroccan culture.
Deze sessie is opgenomen op twee audiofiles, 1 van 0:46:28 en 1 van 0:08:28. De interviewer is een Nederlandse onderzoekster. De consultante is een Marokkaanse vrouw., This session has been recorded on two audio files of 0:46:28 and 0:08:28. The interviewer is a Dutch female researcher. The conultant is a Morrocan woman.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Dit interview duurt 1:07:00 en staat op twee audio files. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een mannelijke Nederlandse onderzoeker en de geïnterviewde is een Marokkaanse jongen., This interview has a duration of 1:07:00 and is recorded on two audio files. The session is in Dutch. The interviewer is Dutch male researcher and the consultant is a Moroccan adolescent.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie duurt 1:48:07 en staat op 2 audio files. De sessie is in het Nederlands. Het gaat om een interview met een Marokkaanse jongen. De interviewer is een mannelijke Nederlandse onderzoeker., This session is recorded on 2 audiofiles and has a duration of 1:48:07. The session is in Dutch. It is an interview with a Moroccan high school student. The interviewer is a Dutch, male researcher.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. Azzedine maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep. Daar worden ook veel vragen over gesteld., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Moroccan culture. Azzedine is part of a multi-etnhic group of friends. There are a lot of questions related to that, as well.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs. CD1 duurt 00:59:34 en CD2 00:43:41. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse mannelijke onderzoeker. De informant is een Marokkaanse jongeman., This session is recorded on 2 CDs. CD1 lasts 00:59:34 and CD2 00:43:41. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch male researcher. The informant is a Moroccan adolescent.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie duurt 0:59:39 en staat op 2 audio files. De sessie is in het Nederlands. Het gaat om een interview met twee Marokkaanse middelbare scholieren. De interviewer is een Nederlandse onderzoekster., This session is recorded on 2 audiofiles and has a duration of 0:59:39. The session is in Dutch. It is an interview with 2 Moroccan high school girls. The interviewer is a Dutch, female researcher.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD en duurt 0:40:00. De opname is in het Nederlands. Het betreft een aanvulling op sessie DBD_DUT_14_19_03_052. sessie _052 is opgenomen op 1 CD van 0:13:13. Het betreft een zelfopname van een groep Nederlandse jongens uit Utrecht die aan het hangen zijn. Ze doen in hun gepraat vaak hun allochtone leeftijdgenoten na (Murks). Ook proberen ze straattaal te praten., This session is recorded on 1 CD and has a duration of 0:40:00. The recording is in Dutch. It is complementary to session DBD_DUT_14_19_03_052. Session _52 is recorded on 1 CD of 0:13:13. A group of boys from Utrecht have recorded themselves talking while hanging out. They often imitate their peers from a ethnic minority. They also try to speak 'straattaal'.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
This session was recorded on 2 CDs of 1:00:32 and 0:27:14. The session is mainly in Dutch. It is an interview with a Moroccan woman. The researchers are three Moroccan woman, all interns of the T-cult project., Deze sessie is opgenomen op 2 Cds van 1:00:32 en 0:27:14. De sessie is voornamelijk in het Nederlands. Het interview is met een Marokkaanse vrouw, een kleuterleidster. De onderzoekers zijn drie Marokkaanse vrouwen, allen stagieres bij het T-Cultproject.
In dit interview worden data aangevuld naar aanleiding van sessie DBD_DUT_14_19_03_050., In this interview data are being completed wrt session DBD_DUT_14_19_03_050.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 0:34:44. Het interview is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse stagiere. De geinterviewden zijn de jongens van sessie DBD_DUT_14_19_03_050., This session was recorded on 1 CD of 0:34:44. The interview is in Dutch. The researcher is a Dutch female intern and the consultants are the boys doing the self-recording on session DBD_DUT_14_19_03_050.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
This session was recorded on 2 CDs of 01:00:00 and 00:39:35:00. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The interview is with three Moroccan women, who are also intern of the T-Cult Project, Deze sessie is opgenomen op twee CDs van 1:00:00 en 0:39:35. De sessie is het Nederlands. De interviewer is een vrouwelijke Nederlandse onderzoeker. De geïnterviewden zijn drie jonge Marokkaanse vrouwen, die eveneens stagiaires zijn van het T-Cult Project.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 0:52:23.De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn een mannelijke Nederlandse onderzoeker en een Marokkaanse vrouwelijke stagiaire. De geïnterviewden zijn drie jonge Marokkaanse vrouwen.De opname is een vervolg van DBD_DUT_14_19_05_058., This session was recorded on 1 CD of 0:52:23. The session is in Dutch. The interviewers are a Dutch male researcher and a Morrocan female intern of the T-Cult Project. The consultants are three young Moroccan women. This recording is a continuation of DBD_DUT_14_19_05_058.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. Deze sessie duurt heel lang en is erg divers: gedichten, percussie, verhalen., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among others, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Moroccan culture. This session takes a long time and is very varied: poems, stories, percussion.
Deze sessie duurt drie uur en twintig minuten en staat op 4 CDs: twee van een uur en twee van veertig minuten. De onderzoeker is een Nederlandse mannelijke onderzoeker. De informanten zijn twee jongemannen uit Marokko., This session takes three hours and twenty minutes and was recorded on 4 CDs, two of an hour and two of forty minutes. The researcher is a male Dutch researcher and the informants are two male Moroccan adolescents.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie duurt 01:35:05 en staat op 2 audiofiles. De interviewers zijn drie Nederlandse onderzoekers (twee mannen en een vrouw) en de geïnterviewden zijn twee Marokkaanse jongemannen. Dit zijn dezelfde consultanten als in sessies DBD_DUT_14_19_05_60, _63 en _67., This session lasts 01:35:05 and is recorded on 2 audio files. The interviewers are three Dutch researchers (two men and one woman) and the consultants are two Moroccan adolescents. These are the same consultants as in the sessions DBD_DUT_14_19_05_60, _63 en _67.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie duurt 01:26:37 en staat op 3 audiofiles. De interviewers zijn drie Nederlandse onderzoekers (twee mannen en een vrouw) en de geïnterviewden zijn twee Marokkaanse jongemannen. Dit zijn dezelfde consultanten als in sessies DBD_DUT_14_19_05_60, _63 en _66., This session lasts 01:26:37 and is recorded on 2 audio files. The interviewers are three Dutch researchers (two men and one woman) and the consultants are two Moroccan adolescents. These are the same consultants as in the sessions DBD_DUT_14_19_05_60, _63 en _66.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie duurt ongeveer 01:12 en staat op 2 audiofiles. Het eerste file bevat een interview, het tweede file is het vervolg van het interview en een frogstory (DBD_RIF_14_19_01_081). Het interview is in het Nederlands en de frogstory is in het Berber. De interviewers zijn drie Nederlandse onderzoekers (1 man en 2 vrouwen). de geïnterviewden zijn een Nederlandse en een Marokkaanse middelbare scholier., This session is approximately 1:12. and is recorded on 2 audio files. The first file is an interview, the second on is the rest of the interview and a frogstory (DBD_RIF_14_19_01_081). The interview is in Dutchand the frogstory is in Berber. The interviewers are 3 Dutch researchers (1 man, 2 women). The consultants are a Dutch and a Moroccan high school students.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Deze sessie duurt 0:53:25 en staat op 2 audio files. De sessie is in het Nederlands. Het gaat om een interview tussen een Marokkaanse en een half nederlandse, half marokkaanse middelbare scholiere en drie onderzoekers (1 man en 2 vrouwen), This session is recorded on 2 audiofiles and has a duration of 0:53:25. The session is in Dutch. It is an interview with a Moroccan and a dutch-moroccan high school students. The interviewers are 3 researchers (2 women and 1 man).
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. Beide informanten maken deel uit van een multi-etnische vriendengroep, waar veel vragen over gesteld worden., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Moroccan culture. Both informants are part of a multi-ethnic group of friends and a lot of questions are being asked about that as well.
Deze sessie is opgenomen op 2 CDs. Beide CDs duren 00:50:27. De sessie is in het Nederlands. De interviewer zijn twee Nederlandse vrouwelijke onderzoekers en een Nederlandse mannelijke onderzoeker. De informanten zijn twee Marokkaanse adolescenten., This session is recorded on 2 CDs.Both last 00:50:27. The session is in Dutch. The interviewers are 2 Dutch female and 1 Dutch male researchers. The informants are two Moroccan adolescents.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. In deze sessie vertellen de informanten moppen., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Turkish culture. In this session the informants tell jokes.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 00:35:47. De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn een Nederlandse mannelijke en twee vrouwelijke onderzoekers. De informanten zijn drie Marokaanse jongens., This session is recorded on 1 CD of 00:35:47. De sessie is in Dutch. The interviewers are a Dutch male and two female researchers. The informants are 3 Moroccan boys.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. Yamila en Saliha worden gevraagd verhalen te vertellen uit hun cultuur of uit de Nederlandse cultuur over dieren., The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Turkish culture. Yamila en Saliha are being asked to tell stories from theire culture or from the Dutch culture about animals.
Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 01:02:25. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informanten zijn twee Marokkaanse vrouwen., This session is recorded on 1 CD of 01:02:25. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The informants are two Moroccan women.
In dit interview worden vragen gesteld over tradities, cultuur en culturele verschillen., In this interview questions are being asked about traditions, culture and cultural differences.
Dit interview staat op 1 audio file en duurt 0:46:56. Het is een interview met een Marokkaanse vrouw., This session is recorded on 1 audio file and has a duration of 0:46:56. It is an interview with a Moroccan woman.
Het onderwerp van de sessie is narratieven en sprookjes., The subject of the session is narratives and fairy tales.
Deze sessie is opgenomen op 1CD die 00:58:59 duurt. De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn een Nederlandse vrouwelijke en mannelijke onderzoeker. De informant is een Marokaanse man., This session is recorded on 1CD of 00:58:59. The session is in Dutch. The interviewers is a Dutch female and male researcher. The informant is a Moroccan man.