The Language Archive

JWBA-20100703-a
rekaman diambil dirumah Ibu Noviyati, disebuah rumah petak yang sempit.diambil pada pagi hari dan diikuti oleh 4 orang. disamping itu juga terdapat 2 orang anak dari Ibu Noviyati.