The Language Archive

Song Remezane Tembeli
Summary of the song: First Dengbêj Remezan explains what he is going to sing: This girl is in love with a boy and the girl sings the song about herself. After that the girl and the boy sing about each other. The name of the girl is Dewrê. Dewrê calls her love: ay me, today I paid attention to my broken heart. The boy: Dewrê stand up, let's go to the zozan to the spring and make love. Girl of the ruin, this time is not good, we will become old. Dewrê let us sit on the wall. Let us stay far from the dark looks and from people’s gossip (the words of mouth and lips). Dewrê says to herself, I will build my nest on the zozan on the terrain of Şêx Elî. Dewrê: today I will be closed to the dirt of bad men (I will be clouds to them, not shadow). Every day the boy opens the door of their house and goes to their house. Dewrê: these bad men do not care about anything. When the boy comes every day to the house of Dewrê she says, every day he died for me. Dewrê: this morning a caravan appeared at the mouth of the river. Dewrê goes to the caravan and asks, caravan what is your load? The caravan replies, my load and my sorrow are the world. Dewrê: I am someone carrying the load of the world. Dewrê: Take my hand, we will pass the border at the hill of Kemal (Turkey). We will go to Acem (Iran)., Wê keçikekê evîndarê lawukekî dibe û keçik vî klamî li ser xwe dibêje. Piştre keçik û lawik li ser hev dibêjin. Navê keçikê jî Dewrê ye. Dewrê gazî dilê xwe dike, dibêje: heyra minê îro bala xwe dayê dilê min heliya. Kurik dibêje: Dewrê rabe, em herin zozana serê kaniyê bihevşa bin. Lê lê keçê malxirabê welle wê wextê nebaş were tê pîr, ezê jî kal bim. Lê lê Dewrê emê li ber dîwara bisekinin. Li awirê çawan û ji xeberdana dev û lêvan dûr kevin. Dewrê ji xwe re dibê: lê lê Dewrê ezê hêlîna xwe çêkim li zozanê li warê şêx Elî. Dewrê dibê: heyran ezê îro ji miskînê mêrê xedar re ewr im, ne sayî me. Kurik her roj deriyê mala wan vedike û diçe mala wan. Dewrê jî dibê ne xemê mîskînê merê xerab e. Dema kurik her roj tê mala Dewrê îcar Dewrê dibêje “Her roj ji min re mirine.” Dewrê dibê: Dewrê heyran vê sibê karwan derketine ji devê çemê. Dewrê diçe pêşiya karwanê dipirsê “ karwano barê te çi ye”? karwan bersiv didê dibêje derd û kûlê min dinyayê ne. Dewrê dibêje: ê ku derdê kûlê dinyayê digerîne ser wan re ez bi xwe me. Destê min bigre û min ji vî welatî bibe. Em ji girê Kemaliyê (Tirkiye) tixûbê derbas bikin. Em herin nav Ecema.
Song 2 Remezane Tembeli
Summary of the song: About the love of a girl. The girl says to Şêrîn: Şêrîn I am ill. Şêrîn I would sacrifice myself for you, I need to go. The girl says: Şêrîn went to the river Şekir Şêrîn: may I see fish there (he invites her in this way to come to the river) The girl: Şêrîn I am not a fish (which means, I will not come to the river). But in the water Şêrîn changes. The girl: ŞêrînI am not a duck. Şêrîn changes again. The girl: I am the gazelle of the Şengal mountain, I do not come until I find the one who will ride me. Above us are clouds, around us are people, under us is an endless deep hole, around us are wind and storm. At the end the girl talks about her death, she says: they brought me and gave me to the grave. They heaped stones and twines on top of me., Keçik ji şêrîn re dibêje: Şêrîn heyran ez nexweşim. Şêrîn qurban ezê rabim herim. Şêrîn heyra çuye ber çemê Şekira digot bila masî derkeve. Kêçik jî ji şêrin re dibêje şêrîno ez ne masî me. Lê di nav golê de şêrîn guharî. Şêrîn ez ne werdek im. Şêrîn dîsa guharî. (Di vir de keçik behsa xweşikbûna xwe ji Şêrîn re dike.) îcar keçik dibêje ez xezalê çiya Şengalê me, hetanî çeleksiwarê xwe nebînim ezê neyê me. Keçik ji evîna xwe ji Şêrîn re dibêje: niha ser serê me ewr e, binê me gola bê binî ye. Derdora me ba û bahoz e. Dawiyê de keçik behsa mirina xwe dike dibêje min birin teslîmê qebrê kirin. Kevir û çilo jî li ser min zêde kirin.
Lifestory_1
The interview took place on two subsequent days in a cultural center. The first 20 min of the interview another authoritative person was present, which influenced the interview. After that interviewer was alone with interviewee. The interview was semi-structured, meaning that a questionary was used, but only when necessary. The interviewee was encouraged to tell his own story without much interruption.